KOMMENTAR. Den judiska rasismen är stor i de ortodoxa miljöerna, något som Expressen inte vill upplysa sina läsare om. Jag förklarar även varför jag stödjer judiska ortodoxa feminister.

Ortodoxa judar firar Purim Foto: Avinoam Faltin Pikiwiki Israel (CC BY 2.5)

Expressen uppmärksammar i en artikel om de mer religiösa judiska kvinnornas svårigheter att utföra deras ritualbad (mikve). Artikeln handlar om en judinna vid namn Maggie som bor i New York, hon har hamnat i problem med hennes ortodoxa judiska grupp för att hon inte vill utföra ett ritualbad (mikve) som ortodoxa judinnor vanligtvis gör sju dagar efter deras menstruation har slutat. Maggie är nämligen rädd för att bli smittad med corona.

Artikeln har en försiktig feministisk infallsvinkel. Hade de journalistiska feministerna varit seriösa hade de kunnat skriva spaltmeter med feministiska artiklar om olika judiska religiösa lagar och uttryck. Problemet för svenska feministiska journalister är att de ofta jobbar för judiska ägare, vilket gör att de måste tona ned kritiken mot judisk kultur.

Därmed inte sagt att jag på något sätt stödjer mer feminism, tvärtom tycker jag den är fördärvlig för oss vita européer. Bara för att jag inte gillar feminismen för vita betyder inte det att jag inte stödjer den helhjärtat om det riktas mot det judiska samhället. Istället för att européer drabbas av den nuvarande feminismen skall den riktas mot det judiska folket. Feminismen bygger på att skapa en konflikt mellan könen i en nation eller i en folkgrupp. Alla de nuvarande feministiska uttrycken får gärna för mig genomsyra varje judisk grupp i hela världen.

När det kommer till den judiska rasismen eller loxism som det också kan kallas, finner vi att Expressen skriver om att de andra judarna ser henne som icke-judisk.

Eftersom hon vägrar delta – av rädsla för att bli smittad av corona – fördöms hon av sin judiska församling.

— Det är ett patriarkalt system, som i ”Unorthodox”. De ser på mig som att jag är icke-judisk, säger hon.

[…]

Hon berättar att de andra kvinnorna ber för henne nu, för att hon ska ändra sig och göra som de och acceptera vad de anser är hennes plikt.

— Aldrig i livet. Männen vägrar prata med mig, de är rädda att deras fruar ska våga göra som jag har gjort. Communityn kallar mig icke-judisk.

Jag har fetat ut att hennes judiska församling kallar henne för icke-judisk. Varför ser hennes judiska församling henne som icke-judisk? Expressen förklarar aldrig det för läsaren.

När en judisk kvinna menstruerar hamnar hon i ett tillstånd av ”niddah”, hon anses alltså oren för sexuellt umgänge med hennes man tills hon har slutat få mens och sju dagar senare utfört en mikve. Enligt de judiska lagarna befinner sig icke-judarna alltid i ett tillstånd av ”Zavim” eller ”Zav”, alltså befinner vi oss alltid i ett tillstånd av orenhet, enligt judisk lag nertecknad av Maimonides. Den judiska församlingen använder därför icke-jude som ett skällsord och en jämförelse gentemot henne för det ”orena tillstånd” hon befinner sig i.

Nahum Goldman skrev i sin biografi att judiska kvinnor som hade utfört en mikve och mötte en hund eller en icke-jude på gatan ansågs som orena igen. En kvinna som råkat ut för detta skulle behöva utföra ritualbadet en gång till och undvika att möta icke-judar och hundar på vägen hem.

Vi kan se styrkan i att som etnicitet äga medierna i ett land. I vanliga fall hade ett sådant rasistiskt beteende fördömts å det grövsta av medierna i Sverige. Tack vare att den judiska familjen Bonnier är Nordens största mediehus kan sådant här judiskt beteende sopas under mattan medan andra etniciteter får utstå spott och spe för betydligt mindre ”rasistiska” åsikter i samma medier.

I sin iver att framställa händelsen ur en feministiskt vinkel missar artikelförfattaren i Expressen att förklara varför det är viktigt att kvinnan utför en mikve. Maggie förklarar:

— Om kvinnan inte gör mikve kan de inte ha en intim relation med sin man. Det är en viktig ritual inom den judiska tron. Det är inte en åsikt att man ska göra det. Det är enligt judisk lag.

Det går inte att jämföra de olika delarna av den judiska tron när det kommer till vikten av mikve. De liberala reformjudarna praktiserar inte det överhuvudtaget. Det är idag oftast en ortodox judisk företeelse. Detta gör att Expressens läsare inte förstår hur essentiellt mikvebadet är för de ortodoxa judarna. Straffet för att ha sexuellt umgänge med en kvinna när hon är i ett tillstånd av ”niddah” är kareth. Enligt Maimonides kommer både mannen och kvinnan att utsättas för kareth om de bryter mot påbudet.

Deras själar kommer alltså inte finnas kvar i den kommande världen (Olam Ha-Ba). Förenklat är deras själar förbjudna i paradiset. Skulle den judiska mannen eller kvinnan falla för den sexuella frestelsen och ha en intim relation med varandra riskerade de alltså enligt deras tro att fördöma varandras själar.

En annan judisk kvinna, Chana Weisberg, har också råkat ut för svårigheter att utföra en mikve under den nuvarande pandemin. Hon påpekar den vikt mikvebadet har bland de religiösa judarna. Mikvebadet skall byggas innan synagogan. Har en judisk församling inga pengar att bygga ett mikvebad så är det okej att sälja deras viktigaste religiösa bok Torahn för att finansiera ett mikvebad. Att kunna ha ett fungerande religiöst sexuellt umgänge är därför av yttersta vikt i den judiska gruppen.

Är de religiösa judarna galna? 

På den judiska organisationen Chabad-Lubavitchs hemsida går det att läsa om reglerna under kvinnans menstruation (niddah). Kvinnan och mannen sover åtskilda, de får inte ha sexuella förbindelser. När mensen har slutat undersöker kvinnan sig med vitt bomull varje dag för att se att hon inte blöder. När sju dagar har gått utan blod utför hon ett ritualbad med en annan kvinna som observerar att hon utför ritualen korrekt.

På kvällen anses intimitet vara särskilt gynnsamt mellan de gifta, denna intimitet ska helst fortsätta de närmaste dagarna efter ritualbadet.

I ungefär två veckor ska alltså parterna under hot om själslig förstörelse hos bägge två inte ha sexuellt umgänge. Efter ungefär 3-5 dagar med mens och ytterligare en vecka där hon kontrollerar sig själv, går kvinnan ned i ett ritualbad under uppsikt av en annan kvinna. En teori varför en annan kvinna skall bevittna kvinnans ritualbad kan vara att kvinnan som badar inte ska lura sin man att hennes mens har upphört om den inte har det.

Paret har nu varit åtskilda i nästan två veckors tid, bägge två är säkerligen rejält sexuellt frustrerade, speciellt med tanke på hur frisläppt judars sexualmoral är. Då uppmuntrar de religiösa reglerna till mycket samlag, ungefär vid den tid då kvinnan har ägglossning, vilket ger en större chans att kvinnan blir med barn. Därmed ökar spridningen av både kvinnans och mannens gener.

Enligt hemsidan Mama.nu är kvinnan fertil 12 dagar efter menstruationens början. Vilket sammanfaller väl med de religiösa påbuden. Även om de som kom på dessa religiösa regler inte har tänkt att detta skulle vara en strategi för att utöka det judiska folket, betyder det ändå i praktiken att om reglerna åtlyds ökar chansen för att skapa ett barn och därmed utöka det judiska folket. Kanske är det en gammal fertilitetsstrategi som ansågs framgångsrik och därför upptogs i en mer religiös tradition?

I samma kapitel där reglerna för hur en menstruerande kvinna ska bete sig, behandlas även regler om att inte ingå i bland annat incestuösa förhållanden, med kareth som straff om man bryter det. Incestuösa förhållanden producerar ofta sämre barn.

De ortodoxa judarna är välkända för sina stora barnskaror. I Israel vägrar många ultraortodoxa att jobba och göra militärtjänstgöring. De vill istället leva på bidrag och studera Torahn. Detta har gjort att vissa säkerhetsanalytiker i Israel har påpekat att de ortodoxa judarna utgör det största hotet mot Israels existens då de demografiskt på sikt tar över Israel genom deras stora barnkullar.

Att följa sådana här religiösa påbud i tider av pandemier är galet men om de åtlyds i ett längre perspektiv så är de i praktiken en planritning för stora barnskaror. Den organism som kan skapa flest avkomlingar som överlever är den organism som kommer att ärva jorden. Det är därför jag stödjer fullt ut judinnan Maggies strävan att långsamt feminisera och förstöra de religiösa lagarna dessa judiska ortodoxa grupper har medan vi vita européer måste sluta upp med dagens feminism och producera fler vita barn.


  • Publicerad:
    2020-04-17 09:00