USA. Pro-judiska SvD beskriver i en artikel hur New Yorks ortodoxa judar under coronakrisen drabbats av ”tusentals sjuka, hundratals döda, hot, hat och konspirationsteorier om att virusspridningen beror på kinesiska peruker”.

Nordfront har tidigare rapporterat om hur judiska och pro-sionistiska medier skildrar judars, och bland dessa i synnerhet ortodoxa judars, alla lidanden under coronakrisen. En artikel i Svenska Dagbladet (SvD) fokuserar nu på alla umbäranden som drabbar New Yorks ortodoxa judar under pandemin.

Staden New York brukar betraktas som coronakrisens epicentrum i USA och de 300 000 ultraortodoxa judar som bor i staden tillhör de hårdast drabbade under pandemin. Dessa judar ofta tar ofta inte del av sådant som är en självklarhet för andra invånare, där till exempel många saknar sociala medier och bara läser ultraortodoxa publikationer. Ett kritiskt antal ortodoxa judar har även fortsatt med att besöka synagogor och begravningar och vägrat praktisera social distansering.

Statistiken talar enligt SvD för att ortodoxa judar är överrepresenterade i grupperna ”i Covid-19-insjuknade” och ”beroende på samma sjukdom avlidna” New York-bor.

En anonym läkare hävdar att bland hennes ultraortodoxa och chassidiska patienter är ungefär sju av tio sannolikt smittade av Covid-19 eller har den i den nära familjen. Hon menar vidare att det faktum att så många av dessa ställer frågor om sjukdomen ”tyder på att myndigheternas information om social distansering inte nått fram”.

Hon tillägger:

— De flesta ultraortodoxa synagogor jag kontaktar vill inte tala om virusutbrottet. Av dem som svarar lägger flera på luren.

Rabbin Yaakov Raskin berättar:

— Det var en inflytelserik rabbin som gick bort. Folk kunde inte kontrollera sig. Föreställ dig att USA:s president skulle dö i denna stund. Du kan säga att ingen får gå ut, men folk skulle inte stanna inne. De skulle bli galna. De här samhällena är så fästa vid sina ledare att när de går bort så är det väldigt svårt för människor att stanna hemma.

Han menar dock att ultraortodoxa judar inte lever isolerat från resten av samhället.

Eli Cohen, rabbin i New York-området Crown Heights, berättar vidare i artikeln att 20 äldre medlemmar av den lokala gemenskapen gått bort bara de två senaste veckorna.

— Några av dem var väldigt respekterade rabbiner. Det är en stor förlust som drabbat alla av oss.

Cohen vänder sig mot beskrivningen av att de ortodoxa inte skulle ha anammat myndigheternas information. Han menar att de flesta smittades innan restriktioner påbjöds.

— Alla försöker dra oss [ortodoxa judar] över en kam. Vi ser likadana ut med våra svarta hattar, men
det är så många olika grupper.

Amber Adler är ortodox judinna och vd för organisationen Our life:

— Redan före coronaviruset hade antisemitismen ökat i New York. Nu finns det ytterligare en sak för hatarna att hänga upp sig på. Jag har sett en enorm ökning av hat i sociala medier, hävdar hon.

Enligt Adler har nya sorters hatbrott florerat under pandemin, många av dessa ska ha begåtts online och i synnerhet på videoplattformen Zoom. Den judiska intresseorganisationen ADL ska nu ha myntat begreppet ”zoombombing” för kritik mot judar som framförs på denna plattform.

Yaakov Raskin kommer slutligen tillbaka och uttalar sig om judarnas ständiga utsatthet, deras enligt honom nödvändiga etnocentrism och om antisemiternas illvilja:

— Lyssna, judar måste alltid vara på sin vakt. För en antisemit är vilken ursäkt som helst en bra anledning. Men vi lever i USA som har svurit att skydda [det judiska] folkets frihet.


  • Publicerad:
    2020-04-21 22:20