EKONOMI Den förra regeringen införde i juni 2022 ett tillfälligt bostadsbidrag för barnfamiljer. Tillägget förlängs nu ytterligare en gång och ska gälla till juni 2024.

Regeringen vill nu förlänga det extra tillägget i bostadsbidraget till barnfamiljer. De vill förlänga tillägget i ett halvår till och med juni 2024.

— Inflationen är fortfarande hög och fördelningspolitiskt är det här en träffsäker åtgärd. Vi når de barnhushåll som har det allra tuffast, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Bidraget ska utformas på samma sätt som det tilläggsbidrag som redan är på plats och som löper ut den 31 december 2023. Tillägget kan ge en barnfamilj upp till 2 100 kronor extra varje månad.

Det var den förra regeringen som införde det tillfälliga tillägget i juni 2022. Det tillägget skulle ha löpt ut i juni 2023 men förlängdes året ut.

Anna Tenje menar dock att det inte är aktuellt med någon permanent höjning av bostadsbidraget.

— Det här är en tillfällig höjning av särskilda skäl precis som under pandemin. Vår förhoppning är att inflationen inte ska bita sig fast utan att vi återgår till ett mer normalt läge och då föreligger det inte särskilda skäl längre, säger Anna Tenje.