FINLAND Budgetunderskott och svårare tider spås i Finland, men finansminister Annika Saarikko skyller situationen på Ryssland och föreslår ökad invandring som lösning på problemet.

Den 3 augusti höll Finlands finansminister Annika Saarikko, som tillhör partiet Centern, en presskonferens som finska YLE rapporterade från. På presskonferensen presenterades riktlinjer för Finlands kommande statsbudget som kommer att landa på ett underskott på cirka 6 miljarder euro.

Något ansvar för budgetunderskottet ville dock varken finansministeriet eller Saarikko ta på sig, utan finansministern skyllde på Rysslands president Vladimir Putin och sade att ”ekonomiska prognoser är svåra att göra i dessa tider”.

— Putinpriser, Putins krig, energipriser, allt detta besvärar nu även andra europeiska länder, sa Saarikko om underskottet i budgeten och den allmänna situationen med inflationen som äter upp allt mer av finländarnas löner.

Samtidigt påpekade Saarikko att sysselsättningsgraden för tillfället är hög och att trenden ännu är stigande. För att trygga att sysselsättningen inte ska minska menade Saarikko att man måste ”arbeta för att försnabba processen med arbetskraftsrelaterad invandring”.

Saarikko själv har även den 21 maj i år sagt till Ilta-Sanomat att nästintill varje finländare bör förbereda sig på en sjunkande levnadsstandard och att varje finländare måste anpassa sig till möjligheten att ”brödet och värmen tar slut”.

Saarikkos uttalanden och attityd har fått en del finländare att spekulera i om Saarikkos egen svångrem har rymts runt henne de senaste åren, för att inte ens tala om det gått att spänna svångremmen som hon flitigt har uppmanat det finländska folket att göra.