MASSINVANDRINGEN Mörkare människor deltar i ”ljusets karavan”, en plan där över 100 000 migranter från arabvärlden just nu rör sig mot Europas gränser.

Uppskattningsvis över 100 000 rasfrämlingar har anslutit sig till vad man själva kallar ”ljusets karavan”, ett projekt där migranterna med hjälp av sitt antal planerar att storma Europas gränser.

Under slutet av september har migrant-horden rört sig genom Turkiet och mot den grekiska gränsen. Kartor som har delats i telegramkanaler – där karavanen planeras – har tidigare visat hur man planerat att gå genom gränsstaden Edirne.

Projektet får också stöttning av The Emotional Well-Being Institute, en ”människorättsorganisation” i Geneve, som uppmanar FN att beskydda karavanen. Organisationen hävdar att allt våld eller militära ageranden mot migranterna bör betraktas som brott mot ”mänskliga rättigheter”.

Karavanens organisatörer skriver i ett arabiskt uttalande på Telegram att man hoppas att karavanen tar sig in i Europa och att projektet kan inspirera fler migranter att skapa liknande karavaner att storma gränserna med.

Man har också skapat någon form av reklamfilm för massinvandring, ackompanjerad av arabisk rap-musik.

Under helgen har karavanen delvis splittrats, där en mindre grupp på omkring 150 syrier försökte storm den grekiska gränsen själva. Försöket misslyckades då gruppen upptäcktes av gränspolis.

Det har också gjorts ett försök att vandra mot den bulgariska gränsen, men horderna motades tillbaka av turkisk militär som hellre ville att karavanen skulle gå mot grekiska gränsen.

Igår ska karavanen ha splittrats ytterligare, då delar av ledningen tycks ha gett upp invasionsförsöket. Trots det befinner sig fortfarande omkring 100 000 migranter i området för att försöka storma gränsen mot Grekland.

Nordfront fortsätter att följa utvecklingen.