MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under söndagen höll Nordiska motståndsrörelsen en presskonferens, där man bland annat avslöjade nyheter rörande Almedalen, första maj och valrörelsen. Se Nordfront TV:s livesändning i efterhand.

Idag offentliggjordes viktiga och i många fall unika nyheter och strategier av Nordiska motståndsrörelsens ledning under en presskonferens.

Nordfront TV livesände pressträffen med efterföljande frågor från publik och tittare. Se sändningen nedan:

Under presskonferensen berättade Simon LindbergPär ÖbergEmil Hagberg och Fredrik Vejdeland att Nordiska motståndsrörelsen har lämnat in en ansökan om att få delta på årets Almedalsvecka i Visby. Nekas ansökan kommer organisationen att delta på politikerveckan ändå, men under omständigheter som är mindre fördelaktiga för etablissemanget.

Dessutom kommer Nordiska motståndsrörelsen detta år att hålla inte mindre än två första majdemonstrationer: En i Ludvika i Dalarna och en i Boden i Norrbotten.

Nordiska motståndsrörelsens paroll under valet är Vi är inga politiker – VI ÄR FOLKET!

Webbportalen nordiska-motstandsrorelsen.se har också lanserats, vilket kommer att samla information om organisationen och fungera som en valhemsida, där man bland annat kan läsa om samtliga kandidater till kommun- landstings- och riksdagsvalet. Tanken är också att Nordfront i framtiden ska utvecklas till en ren nyhetssida, medan organisationsfrågor kommer att publiceras på nordiska-motstandsrorelsen.se.

Klicka för större bild.


Frågor och svar

Under presskonferensen fick publik och tittare tillfälle att ställa frågor till riksledningen. Nedan följer både de frågor som ställdes och sammanfattningar av svaren:

Fråga: Behöver vi inte politiker? Är det inte politiker som styr ett land?

— På sätt och vis stämmer det, men vi har en väldigt annorlunda definition av vad en politiker är. Vi är precis lika trötta på politikerna som folket i allmänhet är och vi vill inte ha något att göra med dem.

Fråga: För att verkligen bli en del av folket behöver vi lokala kampanjer och lokala politiska program. Kommer det?

— Ja, det är något som kommer att avslöjas med tiden.

Fråga: Kommer Motståndsrörelsen att vara på plats under hela Almedalsveckan?

— Ifall vi får tillstånd att komma så kommer vi inte vara där under hela veckan. Ifall ansökan nekas så får vi se vad som händer.

Fråga: Kommer man att kunna beställa valsedlar?

— Ja, inom några månader.

Fråga: Varför bör medelklassen rösta på Nordiska motståndsrörelsen?

— För att Sverige har blivit Mordor! Det spelar ingen roll vilken klass man tillhör, framtiden rör oss alla.

Fråga: Kommer organisationen att ha lokala kampanjer?

— Ja, i Boden, Ludvika och Kungälv. Men oavsett var du bor så bör du rösta på organisationen i kommun-, landstings- och riksdagsval. Ifall alla som sympatiserar med oss röstar på oss så kommer vi utan problem att ta oss in i riksdagen.

Fråga: Hur många röster tror ni att organisationen kan få?

— Oavsett antalet röster vi kommer att få så tror inte vi att detta fullt ur återspeglar det stöd vi har hos folket av olika anledningar: Valfusk och bortkastade röstsedlar är en anledning, människor som röstar på exempelvis Sverigedemokraterna av ”taktiska” skäl är en annan.

Fråga: Har vi en budget för valet?

— Ja, vi har de resurser som är nödvändiga, men varje liten del hjälper. Donationer är väldigt uppskattade.

Fråga: Om man är för ung för att rösta, hur kan man då hjälpa till?

— Gå med i organisationen eller kontakta din lokala kampgrupp. Det finns något för alla att göra.

Fråga: Vad vill organisationen göra för att säkra de svenska arbetarnas rättigheter?

— Globalistsystemet är ett stort problem för arbetaren. Vi kommer att fokusera på att återetablera en blomstrande nationell industri och hålla låglöneinvandrare borta från vårt land.

Fråga: Var är organisationens syn på fackföreningar?

— Fackföreningar är politiska aktörer som inte fullt ut agerar i arbetarens intresse. Vidare har de grundats på en marxistisk grund, vilket innebär att de förespråkar klasskamp. Vi vill istället åstadkomma samarbete mellan klasserna med andra metoder.

Fråga: Vi har två demonstrationer på gång. Jag tror många är rädda för att dyka upp på demonstrationen. Vad har ni att säga till sådana personer?

— Alla behövs på demonstrationerna och vi kommer att ansvara för alla deltagares säkerhet.

Fråga: Det är väldigt mycket invandrarbrottslighet i Sverige. På vilket sätt skiljer sig organisationens lösningar på problemen från Sverigedemokraternas?

— Sverigedemokraterna vill förvandla över hundra tusen invandrare till ”fredliga svenskar”. Detta är orealistiskt! Vi kommer att skicka hem dem. Vidare bör det noteras att Sverigedemokraterna faktiskt arbetar för att fler invandrare ska komma till Sverige.

Fråga: Hur kommer organisationen att hantera den korrupta polisen och militären?

— Vi kan inte kommentera strategier för att hantera korruption.


  • Publicerad:
    2018-01-28 04:00