DANMARK. I Danmark får invandrare som frivilligt lämnar landet generösa ”återvändandebidrag”, som kan vara upp till 131 242 danska kronor. Trots detta är det ett litet antal av främlingarna som reser hem till sina egna länder utan tvång.

Trots att Danmark erbjuder generösa så kallade återvändandebidrag till invandrare som lämnar landet frivilligt är det ett sjunkande antal av främlingarna som väljer att nappa på erbjudandet. De så kallade flyktingarna som lämnar landet utan tvång kan få upp till 131 242 danska kronor i bidrag. Dock så verkar denna summa inte vara stor nog och därför är Dansk Folkeparti, Socialdemokraterna och Venstre nu redo att höja den redan ansenliga summan ytterligare.

— Det är möjligt att moroten att resa hem ska bli större, men ersättningen är redan i dag generös, säger Peter Kofod Poulsen, talesman i invandringsfrågor för Dansk Folkeparti.

Utöver att försöka förmå främlingarna att resa hem i utbyte mot en större summa pengar säger Mattias Tesfaye (S) att partiet också är öppet för att diskutera möjligheten att ta av biståndsmedel för att förmå länder att ta emot sina egna medborgare.

2011 var det 261 invandrare som fick återvändandebidrag men 2015 hade antalet sjunkit till 152.

Källa:
Färre flyktingar lämnar Danmark


  • Publicerad:
    2016-07-11 11:15