1 MAJ/FALUN. Kommunfullmäktige i Falun menar i ett uttalande att mötesfriheten borde dras in för regimkritiker. Samtliga partier ställer sig bakom uttalandet.

Kommunfullmäktige i Falun tar i ett uttalande avstånd från både det folkgemenskapsbudskap som Nordiska motståndsrörelsen tänker föra fram i Falun och svensk grundlag i sig. Som slagträ mot grundlagen använder man sig av FN:s ”mänskliga rättigheter”.

Det var i tisdags som frågan om ett uttalande mot Motståndsrörelsen antogs i Falu kommunfullmäktige efter ett förslag från Patrik Liljeglöd (V), som tidigare uppgett att han betraktar Motståndsrörelsens politiska möte som en ”provokationsdemonstration”. Efter Liljeglöds förslag samlade fullmäktiges ordförande Anna Strindberg (S) alla gruppledare till en diskussion, varefter förslaget om ett gemensamt uttalande mot mötesfriheten mottogs med ”ett rungande ja” enligt Dalademokraten.

I uttalandet säger politikerna att ”nazism är inte välkommet i vårt Falun” eftersom dess ”grundvärderingar står emot FN-konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige och därmed Falun undertecknat”.

Detta anmärkningsvärda uttalande togs upp under gårdagens avsnitt av Radio Nordfront. Flera har tolkat uttalandet som ett försök att i vart fall på sikt inskränka mötesfriheten för dem som vill stoppa folkmordet på svenskar genom påtvingad mångkultur och etnisk undanrängning.

Uttalandet ses även som allvarligt med tanke på att chefredaktören för Dalademokraten, Göran Greider, nyligen uppmanat till att inskränka demonstrationsfriheten för Nordiska motståndsrörelsen.

Vad Faluns politiker egentligen menar med den luddiga formuleringen vidareutvecklas inte i uttalandet. Enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter får ingen åtskillnad i rättigheter och friheter göras i avseende politisk uppfattning eller nationellt ursprung. Svenskar som vill demonstrera för en viss typ av politisk uppfattning ska alltså ha rätt att göra det även enligt FN.

Än viktigare än denna konvention är den egna svenska grundlagen. Där framgår bland annat att medborgarna är lika inför lagen och att yttrandefrihetsgrundlagen gäller även för regimkritiker. Om mötesfriheten står bland annat följande:

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Enligt uttalandet tar kommunfullmäktige även avstånd från ”det budskap som Motståndsrörelsen planerar att framföra”. Motståndsrörelsen planerar att framföra ett budskap om folkgemenskap, vilket vi alltså kan förmoda att Faluns politiker inte ställer sig bakom.

Folkgemenskapstanken var en grundstomme i vad som kom att kallas för ’folkhemmet” vars idéer hämtades både från både det nationalsocialistiska Tyskland och av den svenske nationalsocialisten Rudolf Kjellén. Socialdemokraternas försvarsminister Peter Hultqvist, som ska tala mot Motståndsrörelsen under första maj, har likt sin partikollega Anna Strindberg tagit avstånd från folkhemsbygget och istället torgfört budskapet om att ”Sveriges välfärd är till för alla”.

Se uttalandet i sin helhet nedan:

”Falu kommun tar bestämt avstånd från det budskap som Nordiska motståndsrörelsen planerar att framföra vid sin demonstration på Stora torget 1 maj 2017.

Nordiska motståndsrörelsen är en nazistisk organisation vars grundvärderingar står emot FN-konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige och därmed Falun undertecknat.

Med detta uttalande vill vi bestämt ge följande budskap: Nazism är inte välkommet i vårt Falun.”


  • Publicerad:
    2017-04-17 12:42