INRIKES. Sveriges anstalter är överfulla och många dömda brottslingar rör sig fritt i samhället i väntan på en fängelseplats. Tiden innan den som dömts till fängelsestraff måste inställa sig har höjts från 50 till 100 dagar.

Just nu rör sig 2 700 dömda kriminella fritt i samhället, skriver SVT Nyheter. I väntan på att börja avtjäna sina fängelsestraff rör brottslingarna sig fritt på gatorna.

På senare tid har antalet ökat eftersom anstalterna är överfulla.

Det har länge funnits en regel om att den som dömts till fängelse måste inställa sig inom högst 50 dagar. Gränsen höjdes för några år sedan till 75 dagar och har nu höjts till 100 dagar.

— Skälet till att vi har ändrat tidsgränsen har enbart att göra med beläggningssituationen. Att vi har valt att öka gränsen är givetvis problematiskt och något som vi avser att gå ifrån så snart det går, men i dagsläget ser vi inga alternativ, berättar Joakim Righammar, sektionschef på Kriminalvården.

Enligt statistik från åren 2018-2020 så har antalet fängelsedömda kriminella som obehindrat rör sig i samhället ökat. Högst siffra noterades i juli i år, då 2696 dömda var på fri fot.

— Situationen är allvarlig. Vi har idag ett inflöde av klienter som är markant högre än det var för några år sedan. Vi bygger nytt, 700 platser de senaste två åren men det räcker inte riktigt till, fortsätter Righammar.

Att tiden innan de dömda brottslingarna måste inställa sig vid en anstalt ökat, innebär enligt Kriminalvården en ökad risk för nya brott.

— Genom att vi ökar den här tiden från 50 till 100 dagar så ökar givetvis riskerna också, säger Righammar.

Det finns fall där den dömde begått nya brott under tiden denne väntar på en fängelseplats.

— Varje brott är förtroendeskadligt för rättsväsendet. Är det dessutom allvarliga brott, brott mot person är det givetvis hemskt, menar Righammar.


  • Publicerad:
    2020-09-12 09:20