PALESTINAKONFLIKTEN Under vapenvilan har ockupationsmakten Israel hittills i runda tal arresterat lika många palestinier på Västbanken och i östra Jerusalem, som man frigivit sådana hemmahörande i Gaza.

Under de första fyra dagarna av vapenvila och fångutbyte mellan Israel och Hamas arresterade den sionistiska ockupationsmakten 133 palestinier hemmahörande på Västbanken och i Östra Jerusalem – samtidigt som man frigav 150 av dessas folkfränder med hemvist i Hamas-styrda Gaza. Under samma period släppte Hamas 69 tillfångatagna ur sin gisslan – 51 israeler och 18 personer från andra nationer.

— Så länge ockupation föreligger, så kommer arresteringarna inte att upphöra. Människor måste förstå detta, då det här rör sig om en helt grundläggande ockupationspolitik gentemot palestinier med syfte att tillintetgöra alla former av motstånd, kommenterar Amany Sarahneh, talesperson för Palestinian Prisoners Society ovan nämnda statistik under ett samtal med Al Jazeera och tillägger:

— Detta daglig praxis – inte bara efter den 7 oktober … Vi förväntade oss faktiskt att ännu fler skulle arresteras under dessa fyra dagar.

Den Qatar-medlade vapenvilan kom till stånd efter 51 dagar av obevekligt israeliskt bombardemang av den belägrade Gazaremsan, som började den 7 oktober, dagen då Hamas inledde överraskningsattacken på israeliskt territorium kallad al-Aqsastormen, varvid omkring 1 200 israeler dödades. Israel har sedan dess dödat mer än 15 000 palestinier i Gazaremsan, majoriteten av dem kvinnor och barn.

På måndagen förlängdes den ursprungliga fyra dagar långa vapenvilan med ytterligare två dagar, under vilka ytterligare 60 palestinier och 20 fångar förväntades släppas.

I över ett halvsekel – sedan 1967 – har Israel på daglig basis genomfört nattliga räder mot palestinska hem på Västbanken och i Östra Jerusalem, varvid ”lugna dagar” 15 till 20 personer arresteras på lösa till helt obefintliga grunder.

Under de första två veckorna efter den 7 oktober fördubblade Israel antalet palestinier i fängsligt förvar från 5 200 personer till fler än 10 000. Den siffran inkluderade 4 000 arbetare från Gaza som arbetade i Israel och greps innan de senare släpptes tillbaka till Gaza. Palestinska advokater och övervakningsgrupper har registrerat 3 290 arresteringar på Västbanken och östra Jerusalem sedan den 7 oktober.

Ockupationen medger ingen reglering av ockupantens agerande

Sedan vapenvilans inträde har Ramallahs gator översvämmats av människor som välkomnar de frigivna fångarna. Men oron för dessa upphör inte med frisläppandet, för historien lär oss att de alla flesta av dem grips på nytt av israeliska styrkor – dagar, veckor, månader eller år efter att ha försatts på fri fot. Dussintals av dem som släpptes i ett fångutbyte mellan Israel och Hamas 2011 greps på nytt och fick sina straff återupprättade. Sarahneh betonar att Israel inte har lämnat några garantier för att man inte åter kommer att gripa dem som nu har släppts.

— Det finns inga garantier i och med ockupationen. Dessa personer riskerar att bli gripna på nytt när som helst. Ockupationsmakten griper hela tiden frigivna … Det största beviset på att dessa människor kan gripas på nytt är att majoriteten av dem, som nu fängslats, de facto är frigivna fångar, tillägger hon.

Sedan den 7 oktober har villkoren för palestinier som är arresterade eller frihetsberövade av den judiska staten försämrats kraftigt. Åtskilliga har vittnat om grov misshandel, medan sex palestinska fångar har dött i israeliskt förvar. Många av kvinnorna och barnen, som släppts under vapenvilan, har vittnat om de övergrepp de utsatts för i israeliska fängelser.

Videor, som under de senaste veckorna gått virala, visar israeliska soldater som trampar på, misshandlar och förödmjukar fängslade palestinier iförda ögonbindel och handfängsel – samt i flera fall helt eller delvis avklädda.

Israeliska fängelsemyndigheter förbjöd under den första veckan efter den 7 oktober läkarvård för palestinska fångar, inklusive för dem som hade blivit misshandlade. Familjebesök såväl som rutinmässiga advokatbesök stoppades. Fångar hade tidigare rätt till tre till fyra timmar utanför sina celler på gården, men den stunden har nu förkortats till mindre än en timme.

Överfulla fängelseceller huserar nu ofta dubbelt så många fångar som de byggdes för, med många som sover på golvet utan madrasser som resultat. Israeliska fängelsemyndigheter har också stängt av elektricitet och varmvatten, genomfört cellsökningar, tagit bort alla elektriska apparater inklusive TV-apparater, radioapparater, kokplattor och vattenkokare och stängt ned den facilitet, som erbjudit fångar en möjlighet att inhandla mat och andra basförnödenheter såsom tandkräm.