PALESTINA Efter sju dygns formellt uppehåll i striderna har Israel på fredagen återigen börjat attackera norra Gaza. Enligt IDF har Hamas också skjutit raketer mot Israel.

Nyligen infördes ett formellt eldupphör – eftersom Israel inte ville veta av ordet ”vapenvila” – mellan sioniststaten och Hamas efter förhandlingar som letts av Qatar. Den ursprungligen fyra dagar långa pausen kom att förlängas till sju dagar, men verkar nu vara över.

Enligt IDF beror detta på att Hamas brutit mot villkoren för eldupphöret genom att skjuta raketer mot Israel. Hamas å sin sida anklagar Israel för att bryta mot villkoren genom att arrestera minst lika många palestinier som man frigett under eldupphöret.

Minst 32 människor ska ha dödats i Gaza under fredagen, där flyglarmet återigen kan höras. Men enligt Qatar fortsätter förhandlingar mellan parterna med målet att återuppta pausen.

I ett uttalande på X skriver Qatars utrikesministerium att det är ”djupt beklagligt att den israeliska aggressionen mot Gaza återupptagits”.