ISRAEL Ett läckt hemligt dokument från Israels underrättelseministerium anger att det mest önskvärda utfallet av kriget i Gaza är att palestinierna utryms från området som sedan ockuperas av Israel. De drygt 2 miljoner palestinierna ska inte få återvända utan istället omplaceras till Egypten och Europa.

Sedan det israeliska svaret på Hamas överraskningsattack den 7 oktober inleddes har det talats om en israelisk plan att evakuera de drygt två miljoner palestinier som bor i Gaza från området. Nu har de israeliska tidningarna Sicha Mekomit och 972 Magazine publicerat ett hemligt dokument från Israels underrättelseministerium som tydligt anger att en etnisk resning av Gaza är det mest ”önskvärda utfallet av konflikten”.

Påverka väst utan att Israel "misstänkliggörs"

Enligt planen ska armén börja med att bomba norra Gaza så intensivt att invånarna tvingas fly till södra Gaza. Sedan ska en markinvasion tvinga befolkningen vidare till Egypten. Under natten till lördagen gick IDF också ut med en uppmaning till palestinier i norra Gaza att ta sig söderut. Uppmaningen publicerades på X efter att man stängt av allt Internet i Gaza.

I dokumenten kan man läsa att det är viktigt att förmå västländer att stödja planen på befolkningsflytten, som är ett krigsbrott under internationell lag, på ett sätt som ”inte misstänkliggör Israel”. Detta genom att argumentera för att det blir ”färre dödsoffer bland civilbefolkningen jämfört med om befolkningen stannar kvar”.

USA ska få i uppgift av israelerna att pressa Egypten att gå med på att ta emot den palestinska befolkningen – något som landet hittills gett ett väldigt tydligt nej till. Europeiska länder såsom Spanien och Grekland, men även Kanada, ska sedan förmås att dela bördan med Egypten och ta emot flyktingar från Gaza.

Måste förlora allt hopp om att återvända

Dessutom anger dokumenterat att en påverkanskampanj gentemot invånarna i Gaza behöver tas fram som ”motiverar dem att acceptera planen” och får palestinierna att förlora allt hopp om att kunna återvända till Gaza:

Meddelanden bör kretsa kring förlusten av land och klargöra att det inte finns något hopp om att återvända till de områden som Israel snart ska ockupera, oavsett om detta är sant eller ej. Uppfattningen måste vara: "Allah såg till att ni förlorade detta land på grund av Hamas ledarskap - det finns inget annat val än att flytta till en annan plats med hjälp av era muslimska bröder".

"Alternativ för politik rörande Gazas civila befolkning" - rapport från Israels underrättelseministerium.

I dokumentet anges två reservplaner ifall den etniska rensningen av Gaza inte går att genomföra. Båda handlar om att ersätta Hamasstyret i Gaza med en sionistisk marionettregim, antingen från Fatah-rörelsen – som styr på Västbanken – eller någon annan ”lokal arabisk ledning”. Att göra Gaza till en lydstat är dock inte lika önskvärt som den etniska rensningen, enligt dokumentet, eftersom det inte skulle verka lika avskräckande gentemot Israels fiender, speciellt Hizbollah i Libanon.

Palestinier i behov av "denazifiering"

Skulle Israel besegra Hamas i Gaza och låta befolkningen själva välja ett nytt styre skulle detta enligt dokumentet inte leda till mindre fientlighet mot Israel, snarare tvärtom. ”Det mest troliga scenariot är inte ett ideologiskt skifte utan snarare uppkomsten av en nya, eventuellt ännu mer extrema rörelser”, står det i dokumentet. Vidare kan man läsa att Gazaborna i sådana fall skulle behöva en ideologisk omskolning likt ”denazifieringen” i Tyskland efter andra världskriget. Israel skulle då behöva kontrollera skolningen av befolkningen under ”en hel generation”.

Taktiken med militär överhöghet och ständigt expanderande illegala bosättningar som Israel har på Västbanken skulle enligt dokumentet inte fungera i Gaza:

Det finns inget sätt att upprätthålla en effektiv militär ockupation i Gaza genom uteslutande militär närvaro utan bosättningar, och inom kort skulle det komma interna israeliska och internationella påtryckningar om tillbakadragande.

"Alternativ för politik rörande Gazas civila befolkning" - rapport från Israels underrättelseministerium.

En källa från Israels underrättelseministerium har bekräftat för +972 Magazine att dokumentet är äkta, att det har skickats runt till personer inom det det israeliska försvarsetablissemanget och att det ”inte var menat att nå media”. Tidningen skriver också att underrättelseministeriet inte är direkt ansvarigt för Israels underrättelsetjänster utan snarare ”självständigt förbereder studier och policydokument som distribueras till den israeliska regeringen och säkerhetstjänsten för övervägande”. Myndigheten leds för närvarande av Gila Gamliel från regeringspartiet Likud.