UTRIKES Under torsdagen inleddes utfrågningar av Israel i Internationella domstolen i Haag rörande folkmordet av palestinier i Gaza. Bakom utfrågningen ligger en anmälan från Sydafrika, som stöttats av en rad länder.

Internationella domstolen i Haag har under torsdagen inlett en utfrågning av den israeliska regimen efter en anmälan om folkmord från Sydafrika. Enligt anmälan har Israel brutit mot bland annat folkmordskonventionen, som landet har skrivit under på.

Palestinierna i Gaza har dödats, dödats i sina hem, på platser där de sökt skydd, på sjukhus, i UNWRA-skolor, i kyrkor och moskéer, och när de försökte hitta mat och vatten till sina familjer. De har dödats om de misslyckades med att evakuera, på de platser dit de flydde, och till och med när de försökte fly längs israeliska förklarade ’säkra vägar’”, står det i anmälan från Sydafrika, som fått stöd av ett stort antal länder.

I anmälan trycker man också på flera uttalanden från sioniststatens representanter, där man öppet talat om att ”jämna Gaza med marken”, beskrivit palestinier som ”odjur” och planerat etnisk rensning i området.

Internationella domstolen i Haag (ICJ) ska inte förväxlas med Internationella brottmålsdomstolen, eller krigsförbrytartribunalen, i samma stad. ICJ är ett juridiskt FN-organ med uppgift att lösa tvister mellan medlemsstater.

15 domare från en rad olika länder, tillsammans med en domare från Israel och en från Sydafrika, kommer efter förhören att ta ställning till om man har jurisdiktion i ärendet. I detta fallet förutspås man ha det, då både Israel och Sydafrika har erkänt domstolens auktoritet och dessutom skrivit under folkmordskonventionen från 1948.

Ifall domstolen sedan bedömer att Israel har brutit mot internationella lagar eller konventioner kan Israel beordras att upphöra med folkmordet. ICJ:s domslut är juridiskt bindande och går ej att överklaga, även om domstolen saknar möjlighet att genomdriva beslutet. Skulle Israel vägra att lyda domstolen går ärendet vidare till FN:s säkerhetsråd, där USA dock framhärdat i att lägga in veto mot alla former av disciplinära åtgärder mot Israel.

Ett exempel på domstolens oförmåga att genomdriva domslut är när ICJ i mars förra året beordrade Ryssland att ”omedelbart upphöra med den militära operationen” i Ukraina. Men anmälan mot Israel skiljer sig från Ukrainas anmälan mot Ryssland, eftersom Hamas inte är en part i förhandlingen.

— Konflikten i Ukraina är annorlunda eftersom att de två parterna [i domstolsförhandlingen] också var involverade i konflikten. Hamas har inte tagit del av stämningen [mot Israel] och ICJ kan därmed tveka inför att säga att Israel måste upphöra med sina handlingar när man inte samtidigt kan uppmana Hamas att göra detsamma, säger professor Michael Becker från Trinity College i Dublin till al-Jazeera.