SIONISTISKA OCKUPATIONSMAKTEN Internationella domstolen i Haag har beslutat att Israel måste vidta åtgärder för att förhindra folkmordsaktioner, vilket kan öka det internationella trycket på landet. Landets premiärminister avvisar beslutet och betonar att man kommer att fortsätta ”försvara sig” mot Hamas.

Internationella domstolen (ICJ) i Haag har fattat ett beslut som beordrar Israel att vidta specifika åtgärder för att förhindra handlingar som kan betraktas som brott enligt Folkmordskonventionens andra artikel. Domare Joan Donoghue, ordförande för FN-domstolen, framhöll under fredagens tillkännagivande vikten av att Israel aktivt förhindrar dödande och skadande av palestinier i Gaza samt att bekämpa och straffa uppvigling till folkmord i regionen.

Domare Donoghue uttryckte sin djupa oro över den pågående mänskliga tragedin och de fortsatta förlusterna av liv och lidande i regionen. Hon betonade att rätten är fullt medveten om situationens allvar.

Sydafrika har stämt Israel för landets folkmordshandlingar i Gaza, och i synnerhet i kölvattnet av Hamas motstånd den 7 oktober och framåt. De sydafrikanska juristerna uppmanade även domstolen att beordra Israel att omedelbart avbryta sin militära offensiv i Gaza. Trots detta beordrade domstolen inte Israel att stoppa sin militära offensiv. ICJ kräver dock att Hamas släpper över 130 israeliska gisslan som tillfångatogs under och strax efter offensiven den 7 oktober.

Konsekvensen av beslutet: "Ingenting"

Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, kommenterade att domstolen verkar ta anklagelserna i stämningen på stort allvar, och hänvisade till domarens starka kritik mot Israel baserat på uttalanden från FN-representanter och seniora israeliska tjänstemän.

– Samtidigt kan man konstatera att domstolen försöker vara realistisk. Även om man hade sagt att striderna måste upphöra, så hade sannolikt ingen lyssnat på det i alla fall, kommenterar Österdahl.

Hon menar dock att omvärlden skulle kunna trycka på den judiska staten att upphöra med terrorn mot det palestinska folket, exempelvis med hjälp av sanktioner från FN:s säkerhetsråd.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu viftade bort beslutet och sade att ”landet” kommer att fortsätta ”försvara sig” mot den påstått terroristiska organisationen Hamas.

— Anklagelsen om folkmord riktad mot Israel är inte bara falsk, den är upprörande, och anständiga människor överallt borde avvisa den, kvetchade premiärministern.

I skrivande stund uppskattas drygt 25 000 palestinier ha dött som en följd av den sionistiska ockupationsmaktens terrorbombningar på Gazaremsan.