UTRIKES I den första resolution, som rådet antagit sedan kriget i Gaza utbröt, fastslås att den judiska staten ska ställas till svars för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten – i den mån sådana kan ledas i bevis.

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) antog på fredagen en resolution, enligt vilken Israel ställs till svars för potentiella krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Detta är det första gemensamma uttalande och utslag som FN-organet lyckats prestera sedan starten för kriget i Gaza. Resolutionen, som lagts fram av Pakistan på uppdrag av Organisationen för islamiskt samarbete och inte är bindande, antogs med 28 röster för, 13 nedlagda röster och 6 röster emot.

Den palestinska delegationen uttryckte vid tillkännagivandet med ovationer sin glädje över resolutionens antagande. Samma delegater uttryckte även sin besvikelse över de västerländska stater, däribland USA och Tyskland, som röstat nej. Frankrike och Japan hör till skaran av länder som lade ned sina röster.

— Det har länge i hela världen rests krav på ansvarsutkrävande, men den hållningen är för uppseendeväckande många såsom bortblåst, när den allra värsta förbrytaren förs på tal, påpekade den palestinska FN-ambassadören Ibrahim Khiraishi.

Israels ambassadör Meirav Eilon Shahar, å andra sidan, fördömde resolutionen såsom varandes ”en skamfläck för rådet för mänskliga rättigheter och för FN som helhet.” och hävdade vidare att UNHRC ”sedan länge övergivit det israeliska folket, medan man försvarat Hamas”. Ambassadören fastslog avslutningsvis att en ja-röst i denna omröstning de facto är ”ett ställningstagande för terroristorganisationen Hamas”.