UNDERSÖKNING Att bomba över 12 000 människor har inte varit en god PR-kampanj för judisk makt.

Nordfront ville ta reda på om bilden av judar som ständiga offer och evigt utsatta för andra människors fientlighet och förtryck har skadats i och med Israels slakt av civila i Gaza.

En majoritet av Nordfronts läsare, 60,96 procent anser att så är fallet medan 22,53 procent har svarat nej på frågan.

Ytterligare 6,39 procent underkänner Nordfronts fråga då de menar att judar inte har någon makt utan att det är en antisemitisk konspirationsteori som påminner om Förintelsen™.

Endast 4,75 procent har svarat att de inte bryr sig vilket visar att frågan engagerar.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer komma upp under kvällen.

Så här såg Veckans fråga ut:

I massmedia, men redan under skolundervisningen får vi lära oss att judar under flera tusen år varit utsatta för lidande och icke-judars ondska. ”Förintelsen” har under lång tid fungerat som sköld och svärd för judiska intressen och Israel, där den som kritiserar judisk makt anklagas för antisemitism och för att vilja förinta judar.

I konflikten med Gaza har Israel agerat på ett sätt som påminner om sådant de själva säger sig ha blivit utsatta för. Gaza har utsatts för brutala och systematiska bombattacker där över 10 000 människor har dödats. Civila som försöker fly konfliktområdet har också bombats och Gazas enda kraftverk har stängts av, vilket kan få katastrofala följder. Stora delar av världen har fördömt Israels brott mot mänskligheten.

Tror du att detta kommer leda till en förändrad syn på judarna i världen eller kommer omvärlden skilja på staten Israel och judarna som folk? Kanske anser du att det är befogat av Israel att försvara sig? Diskutera gärna i Nordfronts fristående chattgrupp på Telegram.

Veckans fråga: Kommer Israels slakt av civila leda till ökad medvetenhet om judar och judisk makt?

  • Ja (60,96%, 1001 röster)
  • Nej (22,53%, 370 röster)
  • Judar har ingen makt, det är en antisemitisk konspirationsteori och påminner om Förintelsen™ (6,39%, 105 röster)
  • Jag vet inte (5,36%, 88 röster)
  • Jag bryr mig inte (4,75%, 78 röster)
  • Totalt 1642 röster.

Frågan avslutades 2023-11-19. Det går inte längre att rösta.