UTRIKES Israel är en terrorstat som genomför ett folkmord på palestinier. Detta konstaterade Turkiets president Tayyip Erdogan under ett möte med sitt parti.

Under ett möte med det turkiska regeringspartiet AKP i parlamentet på onsdagen gick landets president Tayyip Erdogan till hårt angrepp mot Israel. Enigt Reuters kallade Erdogan Israel för en ”terrorstat” som begår folkmord och andra krigsbrott i Gaza.

— Med de barbariska bombningarna av civila som man tvingade ut ur sina hem medan de flyr så sysslar man bokstavligen med statsterrorism. Jag kan nu säga, med ro i mitt hjärta, att Israel är en terrorstat, sa Erdogan.

Presidenten diskuterade även Hamas, som enligt Erdogan inte är en terroristorganisation som Turkiets allierade klassat dem som. Istället är det Erdogans åsikt att organisationen är en frihetsrörelse som har blivit valda att leda befolkningen i Gaza under demokratiska former.

— Vi kommer aldrig att vika av från sanningen att Hamas-medlemmar som beskyddar sitt land och sin ära och lever under ockupationspolitiken är motståndskämpar, bara för att vissa människor är obekväma med detta, sa Erdogan.

Istället är det de judiska bosättarna på Västbanken som är terrorister och enligt Erdogan kommer Turkiet att verka för att dessa terrorklassas internationellt. Att synen på Hamas och Israel är helt annorlunda i andra Nato-länder beklagar Erdogan.

— Väst, och specifikt USA, ser tyvärr fortfarande på frågan på ett bakåtsträvande sätt.