SIONISM Sedan han 2003 tillsammans med USA inledde ett blodigt anfallskrig mot Irak på falska premisser, har han köpt och slingrat sig fri från rättvisan. Nu ”headhuntas” han för en ”humanitär insats”.

Den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu hoppas enligt israelisk press att tillsättande av den sionistiske krigsförbrytaren och förre brittiske premiärministern Tony Blair som Gazas humanitäre samordnare ska tysta kritiken mot Israels krigföring och ge IDF fria händer att rensa Gazaremsan.

Nyhetsbyrån Ynet, som citerar icke namngivna högre tjänstemän, hävdar att Netanyahu hoppas kunna dra nytta av Blairs erfarenhet som tidigare sändebud i regionen till att ”mildra den internationella oron över kostnaden i form av civilisters liv för Israels kampanj i Gaza”. Nyhetsbyrån indikerar att Blair har kontaktats i frågan och att samtal har pågått under de senaste veckorna.

Krigsförbrytaren

I början av juli 2016 släpptes den så kallade Chilcot-rapporten – en omfattande granskning av Storbritanniens deltagande i det militära angreppet på Irak 2003. I samband med detta offentliggörande försökte en rad brittiska flera parlamentsledamöter få Tony Blair ställd inför riksrätt för hans delaktighet i krigsbrott begångna under den USA-ledda invasionen. Den förre skotske försteministern Alex Salmond, den mest pådrivande i frågan , menade att Blairs ”godkännande av och deltagande i det smutsiga Irakkriget” ovillkorligen måste få en ”kännbar rättslig eller politisk påföljd”. Han fortsatte:

— Skälet till det är 179 stupade britter, 150 000 döda [sammanlagt] som en omedelbar följd av invasionen, ett Mellanöstern som står i lågor och en global existentiell kris på grund av terrorismen, sade han till Sky News.

Salmond krävde även att skotska domstolar skulle ta sig an fallet, om riksrättsmålet i parlamentet inte skulle leda någonstans. Ingen av domstolarna tog dock upp fallet.

Redan 2004 anklagades Blair för att försöka köpa sig fri från sin skuld till krigsbrott. De astronomiska summor han tjänade på sina memoarer, där han rättfärdigade sitt beslut att inleda ett anfallskrig på falska premisser, donerade han till ett nytt rehabiliteringscenter för skadade soldater. Organisationen Stop the War Coalition kommenterade den ”generositeten” med dessa ord:

— Inga pengar kan tvätta bort blodet från Blairs händer. Han tog sitt land till krig på en serie lögner, mot råden från juridisk expertis och i strid mot folkopinionen.

Sionisten

Den 11 oktober 2023 släppte Blair, sedan början av sin politiska karriär medlem i Labour Friends of Israel, ett uttalande som ensidigt fördömer Hamas angrepp på södra Israel.

När hela arten av barbariet och det vidriga besinningslösheten i Hamas attack mot Israel blir tydlig, vilket förövarna mycket väl vet kommer att resultera inte bara i sorg och tragedi för israeler utan även för folket i Gaza, blir det också tydligt att årtionden av konventionell västerländsk diplomati kring den israelisk/palestinska frågan kommer att behöva omprövas i grunden.

Sändebudet

Blairs tidigare engagemang i diverse globalist-iniatiativ i regionen anses ha stärkt hans CV för det nya samordnarjobbet,

Som sändebud för Mellanösternkvartetten från 2007 till 2015 fick han i uppdrag ”att hjälpa till att främja den palestinska ekonomiska utvecklingen”. Hans tid i den rollen överlappade med Netanyahus andra mandatperiod.

Kvartetten bildades 2002, enligt FN med ett mandat ”att hjälpa till att medla fredsförhandlingar mellan Israel och Gaza” och att stödja palestinska ansträngningar för att ”bygga institutioner som förberedelse för ett eventuellt statsskapande”.

En talesman för Tony Blair uppger till tidningen Daily Telegraph:

— Mr Blair har ett kontor i Israel och har fortsatt att arbeta med frågor som rör Israel och palestinierna.

Vad statusen för Blairs av Israel önskade tillsättning som humanitär samordnare beträffar, så är den oklar. Times of Israel hänvisar till höga tjänstemän, när man hävdar att den förre brittiske premiärministern kontaktats i ärendet, samt att samtal i det pågått de senaste veckorna

En talesman för Blair själv uppger till The Telegraph att någon tjänst ”ännu formellt varken erbjudits eller accepterats”, men ”utesluter inte att Sir Tony tackar ja” till en sådan position.