SIONISM Internationella domstolen i Haag har tidigare beordrat Israel att avstå från att folkmörda palestinier. I ett nytt beslut kräver domstolen att Israel ser till att mat och vatten kan nå Gaza för att undvika svält.

Just nu pågår en rättsprocess mot Israel i Internationella domstolen i Haag (ICJ), som inte ska förväxlas med krigstribunalen i samma stad. Bakgrunden är att Sydafrika har stämt sioniststaten för bland annat brott mot folkmordskonventionen.

Medan domstolen utreder den tydligen komplexa folkmordfrågan införde man i januari ”akuta åtgärder” mot Israel och beordrade sionisterna att avstå från alla handlingar som kan räknas som folkmord. Den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus krigskabinett har dock helt avvisat domstolens order, trots att den är bindande enligt internationell lag.

Under torsdagen valde ICJ återigen att implementera en akut åtgärd när man beordrade Israel att vidta ”alla nödvändiga och effektiva åtgärder för att säkerställa, utan dröjsmål, i fullt samarbete med Förenta nationerna, det obehindrade tillhandahållandet i stor skala av akut behövda grundläggande tjänster och humanitärt bistånd”, inklusive mat, vatten, bränsle och medicinska förnödenheter. Detta eftersom sionisterna på olika sätt har blockerat bistånd till den omringade och ansatta palestinska enklaven.

”Domstolen konstaterar att palestinier i Gaza inte längre bara står inför risken för svält […] utan att svält är på väg att bryta ut”, skriver domstolen. ”Minst 31 personer, inklusive 27 barn, har redan dött av undernäring och uttorkning enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor”, står det vidare i beslutet.

Dessutom måste Israel enligt beslutet inkomma med en rapport till domstolen efter en månad med information om hur man implementerat domstolens begäran.

Precis som beslutet att Israel måste avstå från folkmord är ordern om att släppa fram bistånd juridiskt bindande. Domstolen har dock ingen mekanism för att verkställa beslutet.

FN:s säkerhetsråd kan vidta åtgärder mot Israel

Nyligen röstade FN:s säkerhetsråd också igenom en resolution som kräver tillfällig vapenvila i Gaza, tack vare att USA släppte sitt veto efter månader av internt och internationellt tryck. Resolutioner från säkerhetsrådet är också bindande enligt internationell lag.

Till skillnad från ICJ medger internationell lag dessutom att FN:s säkerhetsråd använder alltifrån sanktioner till militärt våld för att verkställa sina direktiv. Men eftersom resolutionen saknar någon skrivelse för hur direktivet ska implementeras kommer säkerhetsrådet att behöva enas även i den frågan.

Till al-Jazeera säger den palestinske politikern Mustafa Barghouti, ledare för vänsternationalistiska Palestinskt nationellt initiativ, att Israel tydligt visat att man ignorerar beslut från alla slags internationella auktoriteter. Enligt Barghouti är det endast sanktioner som nu kan hindra att sionisterna genomför en massaker.

— Netanyahu vill fortsätta med detta fruktansvärda krig, och han har nu till och med lovat en ännu större massaker genom att attackera Rafah.

Staden Rafah ligger vid den egyptiska gränsen och hade innan kriget en befolkning på 250 000 palestinier. På Israels uppmaning har dock en dryg miljon palestinier flytt till staden, som nu enligt sionisterna måste intas för att säkra en seger över Hamas.

— Det faktum att så många regeringar i väst beskyddar Israel och tillåter dem att fortsätta [kriget] kommer att vända upp och ned på hela den internationella ordningen. Det sänder helt enkelt signalen att det inte längre finns någon internationell lag, säger Barghouti.