TERRORSTATEN ISRAEL Flera tusen palestinier i Khan Yunis misslyckades med att undfly flygattackerna. Israel nonchalerar ICJ:s dom och nästa vecka går ärendet vidare till FN:s säkerhetsråd – där USA har veto.

Internationella domstolen (ICJ) i Haag ålade på fredagen Israel att vidta specifika brådskande åtgärder för att förhindra handlingar som utgör brott mot artikel II i folkmordskonventionen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har dock totalt ignorerat dessa krav och fortsätter bedriva sitt folkmord i Gaza.

Enligt nyhetsbyrån AFP bombade Israel under fredagen och lördagen mål i och runt den palestinska staden Khan Yunis i södra Gaza. Flera tusen palestinska civila uppges inte ha lyckats i sina försök att fly från de drabbade områdena och enligt palestinska hälsomyndigheter har många civila dödats till följd av attackerna.

Omkring 1,7 miljoner palestinier som har fördrivits av IDF samlades under gårdagen runt staden Rafah, nära gränsen till Egypten.

FN:s handlingsförlamade säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd sammanträder på onsdag, fem dagar efter ICJ:s beslut i fredags. Eftersom Israel är medlem i domstolen är de bundna av beslut som fattas där. Men domstolen har inga tvångsmedel för att verkställa besluten, skriver norska NRK.

– USA har vetorätt i FN:s säkerhetsråd, och detta veto gör att rådet är ganska förlamat, förklarar juridikprofessor och folkrättsexpert vid universitetet i Oslo Jo Stigen.

Denna text är en översättning från artikeln Tross ”kjennelse fra FN-domstol: Israel fortsetter folkemordet i Gaza” publicerad på Nordfronts norska systersida Frihetskamp.net.