UTRIKES Internationella domstolen i Haag har på fredagen återigen gått emot Israel i folkmordförhandlingarna. Domstolens ordförande Nawaf Salam har beordrat Israel att omedelbart avbryta offensiven mot Rafah.

Israel inledde nyligen en omfattande offensiv mot staden Rafah i södra Gaza. Operationen genomförs trots omfattande protester över hela världen och i trots mot Internationella domstolen (ICJ), som tidigare beordrat Israel att inte folkmörda palestinierna i Gaza.

Under fredagen har ICJ återigen gått emot Israel, då man på Sydafrikas begäran beordrat sioniststaten att omedelbart avbryta offensiven mot Gaza. Domstolens ordförande Nawaf Salam säger att mycket tyder på att Israel bryter mot en rad internationella lagar.

— Domstolen är inte övertygad om att evakueringsinsatserna och de relaterade åtgärder som Israel påstår sig ha vidtagit för att förbättra säkerheten för civila på Gazaremsan, särskilt de som nyligen förflyttats från Rafahs guvernörskap, är tillräckliga för att lindra den enorma risk som den palestinska befolkningen utsätts för till följd av den militära offensiven i Rafah, sade han.

Under fredagens förhandling beskrev domstolen Israels agerande i Gaza som ”katastrofalt”: Man antydde även att Israel medvetet förstör bevis som kan användas mot landet av ICJ och beordrade sionisterna att ge FN fullt tillträde till Gaza med omedelbar verkan.

— Israel måste vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa obehindrad tillgång till Gazaremsan för varje undersökningskommission, faktainsamling eller utredande organ som under mandat av FN:s behöriga organ har att undersöka anklagelser om folkmord, sade Salam.

Enligt ICJ:s order ska Israel om en månad rapportera till domstolen om vilka åtgärder man vidtagit för att uppfylla direktivet, som är obligatoriskt. Israel har dock ignorerat samtliga tidigare direktiv från ICJ och premiärminister Benjamin Netanyahu har vid flera tillfällen uttryckt att inget kan stoppa israelerna från att genomföra sin attack mot Rafah.