PALESTINA Under lördagen har Israel terrorbombat staden Rafah i Gaza, nära den egyptiska gränsen, dit den israeliska armén nyligen uppmanade Gazas invånare att fly. Samtidigt har USA återigen stoppat en resolution i FN:s säkerhetsråd om vapenvila.

Rafah är en stad som ligger vid gränsen till Egypten i södra Gaza, dit den israeliska militären har uppmanat palestinierna att fly medan man terrorbombar framförallt norra Gaza. Men under lördagen har både norra och södra Gaza attackeras.

Attackerna ska även har riktats mot just Rafah, enligt rapporter från AP. Det är oklart hur många palestinier som dött i staden, men enligt Gazas hälsoministerium ligger den totala dödsiffran sedan konflikten blossade upp i oktober nu på 17 400.

Samtidigt valde USA under fredagen att än en gång lägga in ett veto i FN:s säkerhetsråd mot en resolution om omedelbar humanitär vapenvila i Gaza, som denna gång lades fram av Förenade Arabemiraten med stöd av 90 andra FN-länder. Av säkerhetsrådets 15 medlemsländer röstade 13 för, medan endast Storbritannien valde att lägga ned sin röst.

USA har motiverat sitt motstånd till en vapenvila med att detta endast skulle ”gynna Hamas”. Den specifika resolutionen kritiserades också av USA:s diplomater för att den inte innehöll ett fördömande av Hamas.

USA har lagt in sitt veta mot samtliga resolutioner om vapenvila i säkerhetsrådet, men är denna gång särskilt kontroversiellt med tanke på att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres inför omröstningen valde att använda sig av artikel 99 i FN-stadgan som ger generalsekreteraren rätt att formellt varna säkerhetsrådet i en fråga där han anser att en konflikt är på väg att utvecklas till ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Att en generalsekreterare använder artikel 99 är väldigt ovanligt, men Guterres skriver i sin formella varning att en vapenvila i Gaza är nödvändig för att upprätthålla fred i hela världen.

— Samtidigt som USA starkt stöder en hållbar fred där både Israel och Palestina kan leva i fred och säkerhet kan vi inte stödja de som efterfrågar en omedelbar vapenvila. Detta skulle endast plantera ett frö för nästa krig, eftersom Hamas inte har någon önskan att se en hållbar fred, att se en tvåstatslösning, motiverade USA:s viceambassadör i FN Robert Wood landets veto efter omröstningen.

USA:s agerande i säkerhetsrådet har fått allt fler länder att kräva en reform av systemet där de permanenta medlemmarna kan använda veto för att stoppa resolutioner som uppenbarligen övriga medlemsländer vill rösta igenom.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan sa under lördagens konferens om mänskliga rättigheter i Istanbul att ”vi har tappat allt hopp och förtroende för säkerhetsrådet”.

— Förenta nationernas säkerhetsråds krav för vapenvila avvisas endast av USA:s veto. Är detta rättvisa? FN:s säkerhetsråd måste reformeras, sa Erdogan.