PALESTINA I en rapport till FN:s säkerhetsråd skriver FN:s generalsekreterare  Antonio Guterres om den ”död och förintelse” som israelerna sprider i både Gaza och på Västbanken. Guterres vädjar återigen om en omedelbar vapenvila.

Al-Jazeera har tagit del av ett förhandsexemplar av en FN-rapport som kommer att lämnas över till FN:s säkerhetsråd. Rapporten är signerad av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, som skriver om situationen i Gaza likväl som på Västbanken.

Den femton sidor långa rapporten sammanfattas av al-Jazeera med fyra punkter:

  • Omfattningen av den militära kampanjen och "nivån av död och förintelse i Gaza saknar motstycke och är ohållbar".
  • Guterres säger att han är "förskräckt" över att israeliska luftanfall har riktats mot skyddade personer, inklusive journalister och vårdpersonal, likväl som mot civil infrastruktur inklusive sjukhus och FN-byggnader.
  • Israel fortsätter sin olagliga bosättarverksamhet på ockuperade Västbanken. Rapporten hänvisar till 1 500 fall där israeliska myndigheter illegalt har godkänt bygglov på palestinsk mark från september och fram till december detta år.
  • FN-chefen sammanfattar med att återigen be om en omedelbar vapenvila.

Guterres har sedan israel inledde sin våldsamma operation i Gaza arbetat hårt för att få till en vapenvila, vilket bland annat lett till att sioniststaten krävt hans avgång. FN:s säkerhetsråd har dock misslyckats med att enas bakom en resolution eftersom USA konsekvent lägger in sitt veto i frågan.

Inför den senaste omröstningen om vapenvila i säkerhetsrådet valde Guterres att använda sig av artikel 99 i FN-stadgan som ger generalsekreteraren rätt att formellt varna säkerhetsrådet i en fråga där han anser att en konflikt är på väg att utvecklas till ett hot mot internationell fred och säkerhet. Artikel 99 används väldigt sällan, men Guterres motiverade beslutet med att vapenvila i Gaza är nödvändig för att upprätthålla fred i hela världen.

Omröstningen slutade med att 13 av säkerhetsrådets 15 medlemsländer röstade för resolutionen om vapenvila, medan Storbritannien avstod och USA röstade emot och därmed blockerade förslaget.