ANTIFA Under en kongressutfrågning av FBI:s biträdande chef för counterterrorism på temat ”bekämpning av vit överhöghet” ställdes även frågor om Antifas verksamhet – vilka fick motsägelsefulla svar.

Förra veckan medgav FBI:s biträdande chef för counterterrorism Timothy Langan att byrån inte registrerar våldshandlingar begångna av Antifadå man inte betraktar den vänsterextrema gruppen som en organisation.

Den amerikanska debatten om vad Antifa egentligen är, har från flera håll anklagats både för dubbelmoral och för ordrytteri – och jämförelser har gjorts med hur vissa förment högerextrema grupperingar kommit att klassificeras.

Det var under en utfrågning i Kongressen förra veckan med titeln Confronting Violent White Supremacy (Part VI): Examining the Biden Administration’s Counterterrorism Strategy som FBI:s Assistant Director of Counterterrorism Timothy Langan tillkännagav att byrån inte betraktar Antifa som ”en organisation” och därför inte sparar någon specifik information om gruppens aktiviteter.

Till svar på Republikanen Nancy Maces fråga om hur mycket våld eller inhemsk terrorism som Antifa och Black Lives Matter de senaste åren har gjort sig skyldiga till, hade Langan ingenting konkret att komma med:

— Tja, vi registrerar inte gruppers handlingar, utan individers … Så om individer utför handlingar som kan räknas som implementering av statsfientliga eller anarkistiska ideal, så faller de inom de kategorierna.

Antifa är organiserat och något högst konkret

Dock uttalade 2020 Christopher Wray, FBI-chef under förre presidenten Donald Trump, inför Kongressen:

– Vi har kunnat konstatera Antifas organisering och de inblandades samarbete i vad jag skulle beskriva som små grupper och noder, sa Wray.

Och han tillade att byrån har tillsatt ett flertal utredningar ”rörande några anarkistiska våldsamma extremister, bland vilka några verkar genom dessa noder”.

I september 2020 fastslog Wray att Antifa är något högst konkret:

”Antifa är något högst konkret. Det är inte en grupp eller en organisation. Det är en rörelse, eller en ideologi kan vara ett sätt att beteckna det som … vi har några stycken – och jag har hävdat detta konsekvent sedan jag först framträdde inför denna kommitté – vi har ett antal regelrätta utredningar rörande vad jag skulle beskriva som våldsamma anarkistiska extremister och några av dessa individer identifierar sig som tillhörande Antifa.”

Vidare klassificerade FBI och Department of Homeland Security (DHS) 2017 Antifas verksamhet som ”inhemskt terroristvåld”:

”Federala myndigheter har sedan tidigt under 2016 varnat statliga och lokala tjänstemän för att vänsterextremister kända som ”Antifa” i ökad utsträckning blivit konfrontativa och farliga, i den grad att Department of Homeland Security formellt klassificerat deras aktiviteter som 'inhemskt terroristvåld' enligt intervjuer och sekretessbelagda rättsskipningdokument som kommit POLITICO till del."

Langan klargjorde dock vid utfrågningen i Kongressen i förra veckan med all önskvärd tydlighet att FBI inte tar Antifa på allvar:

— Chefen har tidigare beskrivit dem som ’en rörelse’ och det har funnits individer som har associerats eller identifierat sig med Antifa som har utfört våldshandlingar vilka vi skulle klassificera som anarkistiska sa han som svar på Maces fråga huruvida han skulle klassificera Antifa som ”en anarkistgrupp”.

Mace returnerade med frågan:

— Hur många våldshandlingar eller uttryck för inhemsk terrorism har Antifa gjort sig skyldiga till de två senaste åren?

Langan höll fast vid sin linje:

— Då vi inte kategoriserar Antifa och varken samlar eller nedtecknar information rörande den rörelsen, så har vi inte heller någon sådan.

Revolutionär grupp som vill införa kommunism i USA

Mot slutet av augusti fastslog allmänne åklagaren William Barr att Antifa, organisation eller inte, är ”en revolutionär grupp” inriktad på att etablera kommunism eller socialism i USA:

De är en revolutionär grupp som är intresserad av någon form av socialism, kommunism. De är i grunden bolsjeviker…” kommenterade Barr då till Fox News.