USA En tidigare FBI-agent avslöjar att majoriteten av de ”högerextrema terrordåd” som förekommer uppviglas av säkerhetstjänsten av politiska skäl.

Den tidigare FBI-agenten Kyle Seraphin, som arbetade inom säkerhetstjänsten under sex år, berättar nu sanningen om den växande ”högerextrema terrorismen”.

Inför Washington Post beskriver han hur majoriteten av de fall FBI undersöker grundar sig i att säkerhetstjänsten själv uppviglar till sådana terrorbrott.

— Min grupp tilldelades 20-25 olika högprofilerade terrororganisation- eller terrorutredningar mellan 2018 och 2021. Det jag såg, som den mest uppenbara saken, var att det finns tre problem med kontraterrorism-utredningar, säger Seraphin och fortsätter:

— För det första är efterfrågan efter utredda vit makt-[relaterade terrorbrott] mycket större än vad det finns sådana. För det andra är FBI:s regelbok alltid otvetydigt moraliskt ekvivalent med brottsprovokation när det kommer till kontraterrorism, trots att lagen inte tillåter det.

Det tredje problemet är att FBI inte har några tydliga riktlinjer för hur man ska prioritera utredningar, enligt visselblåsaren. Varje enskilt FBI-kontor får sköta sina prioriteringar helt själva inom sitt ansvarsområde.

Krävs ingen brottsmisstanke för utredning

— Det finns inga krav på att någon ska anklagas för brott för att man ska kunna starta en nationell säkerhets-undersökning. Inga. Det behöver inte finnas något underliggande brott alls, beskriver den tidigare agenten.

Det kan räcka med att FBI tror att någon äger ett vapen för att man ska kunna utreda personen eller någon närstående till denna, ger han som exempel.

FBI förnekar uppgifterna

Säkerhetstjänsten har förnekat de uppgifter som visselblåsaren har lämnat om brottsprovokationer inom den nationella miljön. Något man kallar för ”grundlöst”.

Seraphin sparkades från FBI efter att han vägrat att vaccinera sig mot Covid-19. I ett avskedsbrev nämndes inte hans vaccinationsstatus, men FBI hänvisade till Seraphins ”personliga uppförande” och ”oro över hans omdöme, trovärdighet och pålitlighet kring att hemlighålla känslig information”.

Tidigare exempel på brottsuppvigling

Tidningen The Times har tidigare rapporterat om kritik från FBI-agenter om att regeringen kraftigt överdriver det påstådda terrorhotet från vita nationalister, samt att man pressar myndigheten att utreda sådana här fall trots brist på belägg.

Agenter har vittnat om hur FBI-avdelningar öppnar utredningar endast för att fylla kvoter och för att chefer ska få större chanser till befordring inom myndigheten. Flera FBI-agenter från New York vittnar om att chefer öppnar utredningar av karriäristiska skäl.

Ett konkret fall där FBI infiltrerar nationalistiska grupperingar och uppmanar till terrorbrott är fallet Atomwaffen, som Nordfront tidigare har skrivit om.