UTRIKES. President Donald Trump skrev i fredags under en presidentorder som bland annat hindrar människor från sju muslimska länder att resa till USA. Nu häver en federal domare en del av den presidentordern med hänvisning till att strider mot konstitutionen.

Donald_trump

I fredags undertecknade USA:s president Donald Trump en presidentorder som möjliggjorde att hindra människor från sju i huvudsak muslimska länder från att ta sig till USA. Detta gällde även dem som innehar tillstånd att vistas på amerikansk mark om de försökte resa från sina hemländer tillbaka till USA. Även de som innehar dubbelt medborgarskap i någon av de sju länderna föll under den nya, tillfälliga lagen som innebär att om de befinner sig på amerikansk mark riskerar att deporteras.

Nu har den federala domaren Ann Donnelly valt att häva en del av Trumps order genom att hänvisa till konstitutionen. Efter hennes beslut kommer personer som har laglig rätt sedan tidigare till att vistas på amerikansk mark att få stanna. Det gäller till exempel de som innehar ett green card eller dubbelt medborgarskap.

— Domslutet bevarar status quo och säkerställer att människor som har fått tillåtelse att uppehålla sig i landet inte förflyttas från amerikansk mark med illegala medel, säger Lee Gelernt, advokat på juristorganisationen American Civil Liberties Union.

Nu kommer alla som befinner sig utomlands och innehar till exempel ett green card vara tvungna att uppsöka en amerikansk ambassad för att få ett speciellt tillstånd till att få resa tillbaka till USA. Detsamma gäller för dem som nu befinner sig på amerikansk mark och funderar på att resa till sitt hemland, för att få återvända till USA efter sin resa behöver de ett speciellt tillstånd.

Källa:
Domare stoppar del av Trumps reseförbud


  • Publicerad:
    2017-01-29 08:30