ANALYS. The Daily Stormers Andrew Anglin skriver i den här artikeln om sina förväntningar på USA:s nyligen tillträdda president Donald Trump. I en lång lista tar Anglin upp både vad han förväntar sig och hoppas på, samt även saker han kan ha överseende med och saker som han inte alls kan tolerera. 

godemperor_president_donald_trump_by_theocrata-da16vcu-618x436

Det hände, Donald Trump är nu USA:s president.

Det hela har försatt mig i ett lite komplicerat läge. Vi har alla höjt Trump till skyarna, till en nivå som han omöjligen kan leva upp till. Det är inte troligt att han kommer att bli den frälsare vi alla har väntat på men han kommer nog att åstadkomma en hel del positiva förändringar och skulle kunna hamna bland de bästa presidenterna i USA:s historia.

Med det sagt kommer jag att fortsätta att stödja Trump, men samtidigt kritisera honom när det är berättigat.

Jag skulle vilja redogöra kring mina förväntningar, vad jag inte nödvändigtvis förväntar mig, vad jag inte vill, men kommer att tolerera, och slutligen det som skulle få mig att omvärdera min syn kring Trumps presidentskap och tvinga mig att öppet välja att gå i opposition mot honom.

När allt detta är sagt kan vi under de närmsta åtta åren, eller ännu längre, blicka tillbaka och reflektera.

 

Dessa punkter förväntar jag mig ska ske:
Detta är de saker som måste hända, och som jag kommer att agera för tills de sker och jag kommer att protestera högljutt ifall dessa saker inte genomförs.

 • Kriminella och illegala mexikaner samt andra illegala invandrare utvisas
 • Ett slut på HUD-programmet som innebär påtvingad rasintegration
 • Obamacare upphävs och ersätts
 • Normalisering av förbindelserna med Ryssland
 • Domare till Högsta domstolen som är trogna den amerikanska konstitutionen
 • Att till varje pris återföra fabrikstillverkning till USA, samt omförhandling av varje större handelsavtal
 • Ge federala myndigheter rätten att gripa illegala invandrare i eventuella fristäder
 • Common Core avskaffas
 • Lag och ordning upprätthålls i det svarta samhället
 • En drastisk minskning av H1-B visum
 • Byggandet av muren

 

Vad jag väldigt gärna skulle vilja se:
Nästa punkter är saker jag mycket gärna skulle vilja se att de genomfördes men som jag nödvändigtvis inte förväntar mig att så sker. Jag tror att vissa av dessa punkter definitivt kommer att genomföras, men jag vet inte hur många. Observera att de saker jag tar upp här är inom sfären av möjliga ting och inte rena fantasier.

 • USA drar sig ur FN
 • USA drar sig ur Nato
 • Alla illegala invandrare utvisas
 • Allt bistånd till utlandet stryps, bland annat till Israel
 • Ett avskaffande av Vita husets journalister och korrespondenter
 • Ett förbud mot den muslimska invandringen, men helst ett förbud mot all invandring från alla icke-europeiska länder
 • Julian Assange släpps fri och benådas
 • ”Flyktingar och asylsökande” får sin rättsliga status återkallad och repatrieras tillbaka till deras respektive hemländer
 • Stöd till Kaliforniens självständighetsrörelse
 • Ett slut på positiv särbehandling, även för kvinnor
 • Åtgärder för att ta itu med fetmaepidemin och förbättring av livsmedelskvaliteten
 • Hårdare lagar gällande hatbrott när en svart attacker en vit på grund av dennes ras
 • Ett tillslag mot Wall Street
 • Ett erkännande att den europeiska kristenheten är den kulturella grunden för vårt land
 • En granskning av den amerikanska centralbanken Federal Reserve
 • Riktiga program för att uppmuntra svarta människor att bete sig mer som vita människor
 • Ett förbud mot att visa nakna ”förintelseoffer” för skolbarn
 • Terroriststämpla ”antifascistiska” grupper och Black Lives Matter
 • En återinvestering i NASA och ett verkligt försök att göra framsteg i yttre rymden (jag skulle uppskatta ett löfte om att ha en man på Mars år 2030)
 • Ett statligt uppköp av Twitter, som då kommer att fungera allmännyttigt
 • En total översyn av familjedomstolar, inklusive en förändring kring att kvinnor nästan alltid får vårdnaden om barnen och en omstrukturering av den sociala omsorgen för barn
 • En federal lag mot skilsmässor som inte föregåtts av oegentligheter av endera parten
 • Skattelättnader och räntefria statliga lån för människor som gifter sig och skaffar barn tidigt
 • Restriktioner (om inte ett totalförbud) på produktion och distribution av pornografi
 • En federal lag som förbjuder transsexuell hormonbehandling för personer under 18 år
 • Någon form av prisutdelning till Darren Wilson – polismannen som sköt den svarte gangstern Michael Brown
 • Återupprättande av partnerskapet mellan det offentliga och det privata för forskning och utveckling som en gång tillät oss att vara världsledande i ny teknik
 • Godkännande av alla livskraftiga anti-EU-partier i Europa och ett allmänt stöd för europeisk självständighet och nationalism
 • En lag som hindrar arbetsgivare från att avskeda människor för deras politiska övertygelse eller politiska aktivism som inte är direkt relaterade till deras arbete
 • En lag som hindrar privata företag att vägra utföra tjänster baserat på människors politiska övertygelse
 • Politiska påtryckningar för införandet av ’stanna och muddra’, kanske till och med återkallandet av lagar mot rasprofilering
 • Ett lärlingsprogram för ungdomar som inte är intresserade av att studera vidare efter gymnasiet
 • En uppdelning av olika monopol
 • Främja inhemsk oljeborrning och försöka få ett slut på beroendet av utländsk olja
 • Inledandet av en förundersökning och följande åtal mot Bill och Hillary Clinton inför rätta
 • Utreda och lagföra Anti-Defamation League (ADL) och Southern Poverty Law Center (SPLC) (åtminstone för att de har brutit mot sin status som skattebefriade ideella organisationer under valet, men helst med federalt åtal för organiserad brottslighet och korruption)
 • Strypa finansieringen till FBI och andra myndigheter som är involverade i att förstöra för icke-våldsamma alternativa högerrörelser
 • Ett återupprättande av hårda straff för både innehav och spridning av tunga droger (crack-kokain, metamfetamin och heroin)

 

Vad jag inte skulle gilla, men inte heller flippa ut över:
Nästa punkter är saker som jag inte gillar och inte stöder men ändå förväntar mig. Jag kommer att kritisera dessa åtgärder, men kommer inte att vända mig emot Trumps regering på grund av dem.

 • Judiska regeringstjänstemän
 • Fortsatt allians med Israel
 • Läpparnas bekännelse till HBTQ-lobbyn
 • Läpparnas bekännelse till ”mångfald”
 • Fortsatta kränkningar av privatlivet, inklusive begäran om krypteringsnycklar från Apple, Google och andra mediejättar

 

Detta kan jag inte tolerera:
Mina sista punkter är saker som under inga omständigheter är acceptabla, och om de inträffar, kommer jag att fördöma hela Trump-administrationen.

 • Upptrappade fientligheter mot Ryssland
 • Alla större militära interventioner för Israels räkning
 • Överträdelse i Första tillägget till Förenta staternas konstitution som värnar religionsfriheten, yttrandefriheten, pressfriheten samt mötesfriheten
 • Överträdelse i Andra tillägget till Förenta staternas konstitution som värnar folkets rätt att inneha och bära vapen
 • Alla former av organiserade tillslag mot fredliga alternativa högerrörelser

/Andrew Anglin

Ursprungligen publicerad på The Daily Stormer.


 • Publicerad:
  2017-01-28 12:00