KOMMENTAR. Martin Saxlind delar här med sig av sina tankar och förhoppningar om Donald Trumps nyss påbörjade presidentskap.

Där jag sitter nu saknar jag tillgång till andra informationskällor än etablerade svenska medier. Min förmåga att följa det som sker i USA är alltså begränsad och jag kan ha missat viktiga detaljer som skulle förändra min uppfattning av situationen. Med den reservationen fastslagen vill jag ändå, utifrån vad jag vet om sedan innan samt det jag lyckats uppfatta sedan jag inställde mig, kort kommentera Donald Trumps nu inledda presidentskap.

Som jag uppfattat det har Trump efter valet knutit till sig ett antal rådgivare och ministrar där vissa personer varit ett steg åt rätt håll och andra varit väldigt beklagliga val av medarbetare. Den nationella rörelsen, både i Sverige och USA, bör utgå från att Trumps presidentskap kommer innebära en del besvikelser. Trump delar inte vår framtidsvision och den politiska spelplanen, så som den ser ut idag, hade inte tillåtit alltför radikala förändringar åt vårt håll även om USA:s president hade varit för en sådan politik.

Vi måste vara realistiska, men vi har ändå anledning att glädjas och hysa förhoppningar om många positiva förändringar under Trump-styret. Jag tänker iallafall hoppas på förbättringar inom ett flertal områden.

MEDIA
Trumps fortsatta konflikt med den etablerade lögnpressen bådar gott för framtiden. Scenerna där Trump förnedrar en CNN-journalist och vägrar att besvara journalistens frågor är vackra.

Agerandet från Trump väckte uppenbarligen ett enormt hat från medieetablisemanget i både USA och Sverige. Självgoda journalister grinar om att det är ”odemokratiskt” att behandla en av deras kollegor på det viset. Hade myten om ”objektiv journalistik” varit något annat än en naiv fantasi eller ful lögn hade kanske kritiken varit befogad, men så är ju inte fallet.

Talar man om kommuniststater eller primitiva tredje världen-diktaturer förstår alla att massmedia är propagandistiska maktmedel för stat och regim. Tyvärr förstår inte befolkningen i västvärlden att även våra medier är propagandaorgan, kanske för att de – ofta judiska – intressen som ligger bakom och profiterar på propagandan här är mer dolda och väldigt skickliga på sin subversiva verksamhet. Svensson som tittar på (((TV4))) kan bli upprörd över att vårt grannland Ryssland, enligt de ”objektiva” nyheterna, försöker ”påverka” svenskarnas syn på Ryssland – men att reflektera över det faktum att tv-tablån i princip bara består av tv-serier och filmer producerade i USA är det alltför få som gör.

I fallet Trump har mer eller mindre alla etablerade medier i USA motarbetat honom. De priviligerade journalisterna ogillar hur Trump implicit tar ställning för vita arbetares intressen, det ger inga godhetspoäng enligt den kulturmarxistiska moral som i stor utsträckning dominerar det utbildningsväsende journalisterna fostrats i. Trump antiglobalistiska ”America first”-politik uppskattas inte heller av de som äger media i USA och alltför länge indirekt har kunnat styra landets politiska utveckling. Detta ledde under valrörelsen till att Trump inte ”granskades” normalt som övriga presidentkandidater, utan han blev systematiskt motarbetad av media som i grund och botten deltog som politiska aktörer med en egen agenda i valkampanjen.

Som president kan Trump inte hämnas på de medier som fortsätter att bekämpa honom genom att censurera eller förbjuda dem. Den makten har han inte och ett sådant agerande hade skrämt allmänheten. Däremot är det helt rätt och naturligt att diskriminera och favorisera medier utifrån deras politiska agerande. Den etablerade och maktfullkomliga pressen vill i grund och botten ha politiker som beter sig som mobboffer och låter sig vallas dit pressen vill ha dem. Trump är en vinnare som inte låter sig bli mobbad och slår tillbaka om någon slår honom. Tidningar som uppviglar massan mot Trumps folkvalda styre förtjänar inga kommentarer – de bör och kommer förhoppningsvis alltid att bli behandlade som CNN-journalisten fortsättningsvis.

Vad jag förstått har Trump också öppnat dörren för att under sin tid som president porta vissa medier från Vita Husets presskonferenser. Och om jag inte missminner mig så tror jag att Trump i något eller några av talen under valrörelsen förespråkade lagstiftning som skulle bestraffa medier som publicerar lögner om offentliga personer. Förhoppningsvis förverkligas dessa och liknande åtgärder, vilket skulle tygla och försvaga den vänsterliberala pressen och öppna upp utrymme för nya och gamla alternativmedier. Det har också talats om att Trump borde lansera egna medier. Med sin förmögenhet och uppenbara medietalang hade en sådan satsning kunnat bli en succé. Dock har ju Trump nu lämnat över kontrollen av sitt företag till sina barn och kommer ha fullt upp med sitt presidentämbete. Men förhoppningsvis finns det redan färdiga planer så att någon form av välfinansierad pro-Trump-media kommer lanseras och kan bekämpa de medier som på olika sätt kommer försöka undergräva Trumps legitimitet och få honom avsatt.

Avslutningsvis angående media är det positivt att Trump kommer fortsätta twittra. Under valrörelsen lyckades Trump via Twitter dra till sig mycket medial uppmärksamhet. Som president måste Trump tänka lite mer på vad han skriver, men han kommer säkert hitta passande metoder för att få pressen att reagera och dansa efter hans pipa istället för att i lugn och ro följa sina egna planer.

UTRIKESPOLITIK
I sitt installationstal sa Trump att han ska ”utrota radikal islamistisk terrorism”, vilket borde syfta på IS, Det är inte första gången han har sagt detta och tanken på mer amerikansk inblandning i Mellanöstern är så klart oroväckande.

Något som dock är hoppingivande är att Trump verkar vilja använda den amerikanska ”islamofobin” för att få folket med sig i strävan efter bättre relationer med Ryssland. De neokonservativa krigshetsarna har använt ”kriget mot terrorismen” som förevändning att invadera land efter land och destabilisera hela Mellanöstern, vilket orsakat massinvandring till Europa och bara skapat mer terrorism här och i Mellanöstern. Trump kan med samma retorik motivera ett samarbete med Ryssland i kampen mot IS, vilket skulle förbättra USA:s relation med Ryssland.

Om Ryssland inte längre stämplas som en fiende kommer konflikterna i östra Europa att svalna och sakta men säkert lösa sig. Detta är en mycket positiv utveckling jämfört med vad som hade kunnat ske om Hillary Clinton blivit president i USA. Under valrörelsen lovade hon att slå mot Ryssland med konventionella vapen, alltså begå en krigshandling, om Ryssland förde ”cyberkrig” mot USA (efter valet har vissa amerikanska underrättelsetjänster påstått sig ha bevis för att Ryssland gjorde det).

Trump har också ifrågasatt Kalla kriget-reliken NATO och det är inte omöjligt att Trump, om han följer sina egna åsikter istället för att lyssna på bakåtsträvande rådgivare, försöker minska USA:s militära och ekonomiska engagemang i krigsalliansen. Ett militärt försvagat NATO kommer flytta konflikten mellan Ryssland och EU från det militära planet, där det förts med skrytsamma militärövningar samt upprustning och vapenskrammel, till det diplomatiska planet. Eftersom den ryska imperialismen i stort är en propagandalögn – i Sverige främst framförd av DN – så är detta ofarligt. Ryssland kommer inte invadera Sverige. Den enda anledningen att Ryssland börjat ”lägga sig i” europeisk politik är för att europeiska politiker lagt sig i rysk politik.

Om konflikten mellan Ryssland och väst, med Trumps hjälp, dör ut kommer Europas nationer att kunna fokusera på sina inre problem istället för det yttre ”ryska hotet” som inte är ett verkligt problem.

DEMOGRAFI
Trumps mest kända vallöfte är muren han ska bygga mot Mexico för att stoppa den illegala invandringen från Sydamerika. Han har också lovat att deportera många av de illegala invandrare som redan befinner sig i USA. Förhoppningsvis håller Trump dessa löften, men han kommer nog inte förmå att göra vita nationalister i USA nöjda. Å ena sidan måste Trump och det republikanska partiet försöka vända den demografiska utvecklingen som håller på att göra vita till en minoritet i USA (eftersom de växande icke-vita minoritetsgrupperna är väldigt lojala till demokraterna), å andra sidan har republikanerna (till skillnad från demokraterna) aldrig varit tillräckligt radikala för att bejaka sina maktintressen på det sättet och Trump kan inte uttryckligen ta parti för sin egen ras då de icke-vita väljarna är väldigt rasmedvetna och han behöver en del icke-vita röster för att kunna bli omvald.

Ett mer realistiskt scenario är att Trumps högerorienterade ekonomiska politik kommer ”öka klyftorna”. Mindre välfärd och mer eget ansvar kommer framförallt att drabba den färgade underklassen som kommer känna sig sviken och diskriminerad, som vanligt. Kriminaliteten kommer öka, Black lives matter kommer löpa amok och vi kommer antagligen få se fler terrordåd och polisskjutningar med rasliga motiv istället för religiösa. Detta kommer öka på den vita rasmedvetenheten och separatistiska tendensen hos alla folkgrupper i landet.

Multietniska samhällen kräver en stark stat som håller ordning och skapar en konstgjord jämlikhet. Om staten faller eller drar sig tillbaka bryts illusionen och den onaturliga gemenskapen försvinner och ersätts av rasliga, etniska och andra mer verkliga gemenskaper.

Alltså kan Trump indirekt och utan att vilja det gynna nationella krafter i USA.

MAKT
Den etablerade pressen i USA försöker helt uppenbart att undergräva Trumps legitimitet och kommer göra allt i sin makt för att lyfta fram och stödja de grupper som demonstrerar och kräver Trumps avgång. För att kunna behålla presidentposten hela mandatperioden och kunna vinna nästa val, är det viktigt att Trump fortsätter att bygga sin egen folkrörelse nu. Utan ett stöd underifrån finns det en risk att trycket från etablissemanget blir för stort. Trump måste också säkra kontrollen över det republikanska partiet. Om inte republikanerna stöder Trump i senaten och kongressen kommer det att begränsa Trumps möjligheter att driva igenom sin politik.

Sammanfattningsvis får vi hoppas att Trump lever upp till så många av våra förhoppningar som möjligt och radikalt förändrar amerikansk politik, vilket skulle kunna skapa en helt ny världsordning. Lyckas Trump sedan bli omvald kan utvecklingen fortsätta och förhoppningsvis göras permanent.


  • Publicerad:
    2017-01-22 19:01