UTRIKES. Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning litar amerikanerna mer på sin president Donald Trump än på etablerad media.

Det är i en färsk opinionsundersökning från Emerson College Polling som visar att amerikanerna litar mer på president Donald Trump än på etablerad media. I mätningen uppger 49 procent av de tillfrågade att regeringen i USA är sanningsenlig, jämfört med de 48 procent som inte anser att den är det.

Samtidigt anser 53 procent av amerikanerna att nyhetsmedierna ger en falsk bild av verkligheten. Endast 38 procent tror att medierna är sanningsenliga, enligt opinionsundersökningen.

Källa:
Americans Find Trump More Trustworthy Than Media; Poll


  • Publicerad:
    2017-02-10 10:30