INRIKES Fredrick Federley flyttar närmare kyrkan och har påbörjat teologistudier på Uppsala universitet.

Den tidigare centerpartistiske toppolitikern Fredrick Federley, känd också som transsexuella ”Ursula”, känner sig nu nödgad att flytta. Hans grannar har varit upprörda ända sedan det uppdagades att Federleys pojkvän var en dömd pedofil våldtäktsman men som efter straffet istället känner sig som homosexuell. Denna samborelation har inte Federley haft några problem med trots att han haft förmyndarskap över en ung flicka som bodde i hushållet med Federley.

Federley har valt att gå till motattack mot en av personerna som velat ha bort honom genom att anmäla honom för förtal. Federleys uppfattning är att merparten av hans grannar i Björbo gillar honom.

Federley har lagt ut huset till försäljning, han tänker flytta till området Västerdalälven där han har vänner och bor så nära kyrkan man kan. Anledningen till att han flyttat nära kyrkan är att han påbörjat teologistudier på universitet i Uppsala. När Expressen frågar honom om han tänker bli präst svarar Federley:

– Bara Gud vet var framtiden bär med sig. Jag studerar på halvfart och nosar på framtiden.

Fredrick Federley försökte ställa upp i kyrkovalet för Centern men efter att hans kandidatur uppdagades så uppstod en storm kring hans kandidatur och han valde då att dra tillbaka den.

Läs mer om Fredrick Federleys historia.