FEMINISM. År 2013 dömdes Jodi Arias till livstids fängelse för mordet på sin före detta pojkvän. Feministiska juristaktivister försöker få domen ändrad. På köpet ska de krossa åklagaren som avslöjade feministernas rättshaveristiska metoder.

Jodi Arias (t h) knivhögg sin ex-kille Travis (t v) 27 gånger, skar sönder hans hals och sköt honom i huvudet. ”Självförsvar” ansåg feministexperterna.

Ett uppmärksammat mordfall som inträffade i Arizona år 2008 har blivit en långkörare i det amerikanska rättssystemet.

Det var det året som Jodi Arias i ett raserianfall av svartsjuka mördade sin före detta pojkvän Travis Alexander.

Hon hade, ungefär ett år efter att han gjort slut med henne, tagit reda på att Travis planerade en resa till Mexiko med en annan kvinna. Det kunde inte Jodi tåla. I ett anfall av svartsjukt raseri knivhögg hon honom 27 gånger, skar av honom halsen och sköt honom i huvudet med en pistol.

Dagen efter Alexander hittats mördad, blev Arias ihop med en annan man som hon kände till från Alexanders mormontempelkrets. Hennes nya flamma, Ryan Burns, vittnade att Jodi hälsade på hemma hos honom i Utah ”bara 24 timmar efter att hon hade dödat Alexander”. Det nya paret ”gosade” hemma hos honom, men nu hade hon färgat håret från blont till brunett, och hon hade bandage på fingrarna. Hon hade påstått att hon råkat skära fingrarna på krossat glas på en restaurang som hon falskeligen hävdade att hon arbetade på.

Vid förhör förnekade först Jodi all inblandning i brottet. Hon hade inte ens varit i huset när han dog, hävdade hon.

Två veckor senare erkände hon i TV att hon hade varit i huset, men det var två andra personer som hade anfallit Travis, och hon var vittne till det inträffade. På frågan vilka dessa två personer var, svarade hon bara att hon inte visste.

Senare erkände hon att hon hade dödat Travis, men påstår att hon hade varit tvungen eftersom han attackerade henne när hon tappade hans nya kamera i golvet.

Ännu senare i processen mot henne hävdade hon att mordet egentligen var självförsvar efter Travis mångåriga psykiska misshandel av henne, vilket tyvärr ledde till att han dog.

Jodi erkände sig inte skyldig till mord. Istället handlade det enligt henne, hennes advokater och expertvittnen om ett dråp i självförsvar som orsakats av att ex-pojkvännen var ”kontrollerande” och ”psykiskt våldsam”.

Duktig åklagare smulade försvaret – får fortfarande lida för det
Problemet med anklagelserna mot Travis Alexander är att han är död och inte kunnat höras i domstol. Istället genomförde så kallade experter långa intervjuer med den åtalade för att göra en samlad bedömning av hennes skuldbörda.

Juan Martinez, åklagare i Phoenix, Arizona.

Huvudåklagare i fallet var Juan Martinez. Han är ansedd som en av de skarpaste åklagarna i Arizona men är både omtyckt och avskydd på grund av att han inte låter politiskt korrekta strömningar kompromettera tolkningen av lagen.

Detta har skapat problem för honom ända sedan han blev involverad i fallet mot Jodi Arias. Inte mindre än fem gånger har olika jurister och lobbyister försökt få bort honom från yrket genom att lämna in formella klagomål på påstådda brister i hans yrkesutövning. Alla fem gånger har klagomålen mot honom ogillats, men fienderna ger inte upp. Genom att ändra formuleringar och angreppspunkter ska han snart försvara sig mot ett sjätte formellt försök att stoppa hans yrkesverksamhet. Aktivisterna som sätter till alla knutar för att hämnas på Martinez finns inom flera förvaltningar, för den ena förvaltningen efter den andra väcker ärenden mot honom.

Det feministiska expertvittnet Alyce LaViolette implementerade feministisk aktivism i rättssalarna från sin post i utrikesdepartementet.

Feminismens grymma ansikte
Skälet till att drevet mot Martinez pågår år efter år, är att han i rättegången mot Jodi Arias fullkomligt krossade försvarets feministiska expertvittnen och rättsbedömare. Främst gällde det den feministiska psykologen, rättskonsulten och expertvittnet Alyce LaViolette. Hon anses vara en av förgrundsgestalterna för beaktandet av feministiska synsätt i amerikanska domstolar genom att hon utifrån sin yrkesroll på USA:s utrikesdepartement kunnat implementera explicita ”kvinnoperspektiv” i rättsfall inte bara i USA, utan även bland annat i Vietnam och på Irland.

Hennes omfattande kunskaper i genusteori och feminism utgör grunden för vad vissa kallar ”offerindustrin” som numera gör det lättare för kvinnor att slippa eller få mildrade påföljder, eller sätta dit män som de vill bli av med, med hänvisning till mäns förtryck av kvinnor.

LaViolette har under lång tid varit ansiktet utåt för de förtrycktas hopp om rättvisa. Hon har anlitats som expert i diverse sammanhang som gällde prekära rättsfall mot kvinnor. Men när hon mötte ”antifeministen” Martinez i rätten plockade han fullständigt sönder hennes rättshaveristiska metoder att som ”expert” ändå alltid stå på kvinnornas sida, oavsett hur skyldiga de var, vilket annars är advokaternas uppgift.

Efter Martinez korsförhör av henne som expertvittne har hon klagat på att hon lider av av posttraumatiskt stressyndrom (PSTD). Detta används också som vapen för att få bort Martinez.

Antifeministiska bedömare anser att Martinez inte endast lyckades belysa hennes bristfälliga arbete som expertvittne, utan dessutom avslöja den feministiska lobbyns bedrägliga arbetsmetoder. Det beror på att han lyckades visa att de inte intresserar sig för männens situation i ett rättsfall. LaViolette har aldrig under sin karriär gjort en expertbedömning som inneburit en fördel för inblandade män.

Hon och andra feministaktivister inom rättsväsendet har förstört mäns rykten genom falska anklagelser om kvinnomisshandel, baserat sina slutsatser på intervjuer med kvinnor utan att göra efterforskningar av omständigheter utanför kvinnornas berättelser, och så vidare. Allt från positioner inom statsfinansierade institutioner, som myndigheter och hemfridsbrottscenter som finns i USA.

Snart ska som nämnts ovan Juan Martinez försvara sig mot ännu ett ärende riktat mot honom, för sjätte gången. Nu gäller det anklagelser om att han har utfrågat kvinnor i rättssalen på fel sätt. För ett par veckor sedan kom anklagelserna att Martinez har ”uppviglat massmedierna” för att nå framgång i rättssalen. Klagomålet innehåller också punkter om att han under rättegången mot Arias gjorde ”ogrundade anklagelser” mot LaViolette att hon skulle ha haft ett ”otillbörligt” förhållande med Arias – inte i sexuell mening, utan ett yrkesmässigt sådant.

Men senaste gången åklagaren tvingades försvara sig mot anklagelser friades han av en enhällig panel, och överläggningen rapporteras ha tagit mindre än en minut. Ändå ger feministlobbyn inte upp, så det finns uppenbarligen mäktiga krafter som verkligen vill ha bort honom. Under tiden har Martinez satts på små och ”okvinnliga” brottmål, som att försöka få biltjuvar fällda.

En studie i feministiskt rättshaveri
Klippet nedan är ett sammandrag från Martinez korsförhör av LaViolette, vilket alltså är den ursprungliga orsaken till att han nu ännu en gång måste försvara sin yrkespraktik mot rättshaverister. LaViolette ses här använda sig av beprövade feministiska tekniker att slippa ge åklagaren något att fälla den åtalade för, alltså utifrån sin roll som expertvittne. Hon känner att åklagaren är för arg och det gör att hon inte kan ”resonera” med honom. Istället för att svara på åklagarens frågor börjar hon tala om annat som om hon inte förstod dem, även när de är mycket enkla.

Hon avslöjar sig själv också med att inte veta tillräckligt om den mördade mannen som hon anklagar och som ska ha föranlett Jodi Arias att tvingas ”freda sig” genom att mörda honom. Det visar sig också att hon snabbt bundit sig emotionellt till den åtalade och redan från början haft avsikten att få henne friad, trots att det är att bryta mot expertvittnesrollen. Martinez visar att LaVoilette gör det för att hon har en egen agenda. En feministisk agenda.

Se hur Juan Martinez med trytande tålamod krossar den feministiska debattekniken under rättegången:

Källor:
Arizona high court assigns investigation of ethics complaints against new justice
Jodi Arias Trial Update: Sick Witness Forces Delay
Jodi Arias Caught Lying to Cops in Recorded Phone Calls
The untold truth of Jodi Arias
Alyce Laviolette Sought Emergency Medical Care Due to Social Media Attacks
Jodi Arias attorneys seek new trial, blaming prosecutor for sensationalizing case
Bar charge dismissed against Arias prosecutor Juan Martinez


  • Publicerad:
    2019-11-27 08:00