MEDIA. Hur gick det när två rasmedvetna personer med olika politiska ståndpunkter möttes för att debattera ekonomi och socialism?

Nationalsocialisten Matthew Heimbach från Traditionalist Worker Party gästade nyligen radioprogrammet till den pro-vita anarkokapitalistiske radiovärden Christopher Cantwell för att debattera nationalsocialism versus en fri marknadsekonomi och kapitalism.

I första delen av programmet berättar Heimbach om sin bakgrund och hur han blev engagerad i nationalsocialism. Senare plockar han isär många av de myter och missuppfattningar om nationalsocialismen och förklarar skillnaden mellan den nationella socialismen i kontrast till den internationella socialism som marxisterna och kommunisterna kämpar för. Ämnen som privat egendomsrätt, rätten till att äga vapen och yttrandefrihet diskuteras också i den nästan tre timmar långa diskussionen.

Se film från debatten nedanför eller ladda ner avsnittet i ljudformat här.


  • Publicerad:
    2017-05-12 10:30