MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här kommer en mycket professionell film från en vildmarksvistelse i Finland samt en film från en offentlig aktivitet i Jyväskylä.

Motståndsrörelsen i Finland håller bra fart just nu och är dessutom duktiga på att videodokumentera sina aktiviteter. Den första filmen är från den vildmarksaktivitet som avslutade Motståndsrörelsens högaktiva vecka i mars under systemets utlysta ”antirasist”-vecka.

Hela påskhelgen med två övernattningar tillbringades ute i vildmarken i Päijänne-Tavastland tillsammans med kamrater och olika uppgifter så som navigering med en medvetet bristfällig karta, klättring och byggande av lägerplats genomfördes.

Den andra filmen visar en offentlig aktivitet i Jyväskylä förra lördagen där hundratals tidningar delades ut och många givande diskussioner hölls under ett pars timmar tid i de centrala delarna av staden.


  • Publicerad:
    2016-04-09 14:18