FINLAND. Man röstade under onsdagen i Finlands lagutskott om könsneutral äktenskapslagstiftning. Lagförslaget röstades ner och finska samkönade par får kliva in i garderoben igen.

homoadoption_196011407
Finland säger nej till äktenskapliga rättigheter för homosexuella.

I den finska riksdagens lagutskott röstade man i går om en lag som skulle tillåta samkönade äktenskap. Lagutskottet hade under våren pratat med ett rekordstort antal experter inom området för att kunna ta rätt beslut.

Förslaget röstades ner med siffrorna tio mot sex och Finland är i dag det enda landet i norden som inte tillåter personer av samma kön att ingå äktenskap.

Initiativet till förslaget kom från medborgarinitiativet ”Ja 2013″ som hade samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att få till en omröstning.

Källa:
Finskt nej till homoäktenskap


  • Publicerad:
    2014-06-26 20:45