FINLAND. Riksdagens transport- och kommunikationskommitté har givit regeringen rekommendationen att Finland aktivt bör arbeta för att EU skall överge systemet med sommartid.

Behovet att ställa om klockan två gånger om året är något som en hel del människor förargas och förundras över. Den finska riksdagens transport- och kommunikationskommitté har hört ett flertal experter som slagit fast att folk i allmänhet har svårt att ställa om sig efter att klockan ställs om.

Omställningen av tiden har visats vara skadlig för såväl hälsan som människans prestationsförmåga. Mer oroväckande så har man i en studie från år 2008 konstaterat att antalet män som begår självmord ökar kraftigt under den första veckan då klockan slås om. Ett tecken på att sömnbristen som uppstår efter tidsomställningen kraftigt påverkar vårt psyke.

Att man ber regeringen lobba för en förändring på EU-nivå beror på att det tidssystem man följer styrs av ett EU-direktiv. Att EU-länder inte ens själva kan bestämma över klockan är ett bra exempel på hur mycket av vår makt som flyttats till Bryssel.

Källa:
Finland wants EU to give up daylight saving time


  • Publicerad:
    2017-10-27 11:30