FINLAND. En finsk ”rasismforskare” vid universitetet i Uleåborg anser att Motståndsrörelsen blivit mer radikal, effektiv och bättre på organisering.

front10-460x252

Den finska ”rasismforskaren” Vesa Puuronen anser att Finska motståndsrörelsen blivit mer radikal, effektiv och bättre på organisering.

— Ordföranden har tagit en mycket radikal och militant linje och vässat organisationens ställningstaganden. Dessutom har rörelsen fått mer fart på den organisatoriska sidan och aktivt gjort rekryteringsjobb, ska Puuronen ha sagt.

Ideologiskt sett så har inte organisationens ideologi förändrats enligt Puuronen som även påpekar att Finska motståndsrörelsen har klara kopplingar till Svenska motståndsrörelsen.

— Den finländska organisationen är dess kopia och symboliken är identisk. Finländarnas verksamhet har i hög grad varit det samma som svenskarna sysslat med, säger han.

Källa:
Forskare: Motståndsrörelsen har blivit radikalare


  • Publicerad:
    2015-08-12 21:35