FINLAND Den finska polisen meddelade att man också i år på självständighetsdagen kommer att beslagta fullt lagliga symboler. Nytt för i år är dock att även vänsterextremister får smaka på repressionen.

Den finska polisen har blvitt fälld i tingsrätten för att man utan laglig grund, attackerat fanbärare och beslagtagit hakkorsfanor på en demonstration som Kohti Vapautta! ordnade 2018. Hakkorset, oavsett i vilken form det förekommer, är en laglig symbol i Finland.

I år på självständighetsdagen, meddelade den finländska polisen att de även i år kommer att agera lagvidrigt och att fullt lagliga symboler, såsom hakkorsfanor, kommer att beslagtas om de upptäcks.

— Vi har en allmän uppfattning om att nazistflaggan inte hör hemma på Finlands självständighetsdag, sade överkommissarie Heikki Porola till Keskisuomalainen

Man stöter ofta på uppfattningen att den finländska polisen inte är lika kulturmarxistisk som många andra poliskårer i Norden eller Europa. Den finländska polisen kallas dock ofta av finländska nationalister för polittinen poliisi (politiska polisen).

Nytt direktiv: PKK-flaggor också förbjudna

Något som var nytt för i år var att polisen även meddelade vänsterextremistiska motdemonstranter som deltog i ”Inga nazister i Helsingfors”-marschen att också PKK-flaggor var förjudna.

I videon som användaren Outsa Popp publicerat på twitter hörs några kurdiska kvinnor ifrågasätta en poliskvinna om vilken laglig grund de har för att förbjuda flaggorna. Poliskvinnan svarar att ordern ”kommer ovanifrån” och att det finns en lag som motiverar åtgärden.

Poliskvinnan blir konfronterad med den logiska följdfrågan om vilken lag det är och vad exakt det står i lagparagrafen.

— Nå, jag börjar inte gå igenom lagarna här, diskussionen har förts mellan dem. Nu är det fel tidpunkt, nu marscherar vi.

Med ”dem” får man anta att hon pratar om den högre ledningen inom poliskåren och om vilka direktiv de har mottagit från sina globalistiska herrar.

Beskt att smaka på egen medicin

I en annan tweet gnäller samma användare om att det enligt henne, har synts ”nazistiska” symboler på Suomi herää-marschen.

Hon verkar inte se hyckleriet med att i den ena stunden kritisera polisen för åtgärder mot kurdiska terroristsymboler, för att i nästa stund själv bönfalla politrukerna att agera mot totalt lagliga symboler.

Värt att notera i samband med detta beteende är kanske att Outsa Popp beskriver sig som en ”journalist”.