FINLAND. Den nationalsocialistiska organisationen Kohti vapautta anordnar på den finska självständighetsdagen en traditionsenlig frihetsmarsch. Men nu vill den finska Centralkriminalpolisen stoppa marschen, eftersom man misstänker att det handlar om ”en fortsättning på den förbjudna Nordiska motståndsrörelsens verksamhet”.

Den 6 december har sedan 2016 anordnats en frihetsmarsch i den finska huvudstaden Helsingfors. Detta med anledning av att Finland firar sin självständighetsdag.

Då Nordiska motståndsrörelsen förbjöds i och med ett hovrättsbeslut 2018 – åtminstone tills HD prövar domen – har marschen anordnats av oberoende nationalsocialister. I år anordnas den dock av den nystartade organisationen Kohti vapautta [ung. ”Mot friheten” på svenska. reds. anm.], som haft en hög aktivismnivå under året.

Detta tänker dock den finska Centralkriminalpolisen nu sätta stopp för, då man menar att Kohti vapauttas verksamhet egentligen bara är en fortsättning av Nordiska motståndsrörelsen, som man anser är förbjuden.

Finska Polisstyrelsen har inför självständighetsrörelsen gått ut med direktiv om att polisen ska ingripa ifall Nordiska motståndsrörelsen skulle försöka demonstrera, ett direktiv som enligt polisinspektör Konsta Arvelin, som skrivit under direktiven, även gäller Kohti vapautta.

— Kohti vapautta misstänks bryta mot lagen, och då är utgångspunkten att polisen inte kan tillåta en demonstration eftersom det skulle leda till att ett nytt brott begås, säger han till Svenska Yle.

Enligt finsk lag kan inte en demonstration förbjudas när den väl har inletts. Men Arvelin menar att förbjudna föreningar är undantagna denna regel och att polisen därmed kan förbjuda marschen i förväg.

Han menar dock att medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, likväl som Kohti vapautta, har rätt att delta i andra manifestationer som anordnas på den finska självständighetsdagen.

Helsingforspolisen är överkommissarie Seppo Kujala, som har det praktiska ansvaret på självständighetsdagen, är dock försiktig i sina uttalanden och vill inte ge besked kring hur man kommer att hantera Kohti vapauttas marsch. Istället låter han hälsa att man för dialog med samtliga arrangörer för manifestationer under dagen.

— Självklart beaktar vi de omständigheter som nu råder, säger Kujala.

Han menar också att dialogen med arrangörerna kommer att avgöra hur man agerar.

— I sista hand klarnar vår linje på plats.

Uppdatering: Nordfront har pratat med arrangörerna som menar att media i Finland felaktigt försöker få det att framstå som att Kohti vapauttas demonstration är inställd. Arrangörerna själva har inte hört något från polisen som tyder på att demonstrationen ska vara inställd och allt tyder alltså på att demonstrationen kommer genomföras, trots medias förhoppningar om ett förbud.

Källa:
Polisstyrelsen: Mot friheten ska inte få ordna marsch på självständighetsdagen


  • Publicerad:
    2019-11-29 19:00