FINLAND. Över 50 000 personer i Finland har skrivit under ett medborgarinitiativ om att invandrare som begår brott ska utvisas ut ur landet.

I ungefär tre år har medborgare i Finland kunnat lägga fram medborgarinitiativ. Denna gång är det över 50 000 personer skrivit under initiativet som går ut på att Finland ska utvisa invandrare som begått brott. Då man nått målet på 50 000 underskrifter måste förslaget gå till riksdagen där ärendet ska behandlas.

Detta förslag är det sjunde som kommit in till riksdagen men endast en gång har ett av medborgarinitiativen godkänts, initiativet om en könsneutral äktenskapslag.

Källa:
Riksdagen får ta ställning till utvisning av brottslingar


  • Publicerad:
    2015-04-15 15:00