INSÄNDARE. Erik reflekterar i denna insändare över vad som är brottsligt och leder till straff i Sverige.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Jag läste igår den intressanta artikeln ”Flaggutbyte i Linköping” som lades upp på Nordiska motståndsrörelsens hemsida häromdagen. Efter det har jag kommit att fundera på rättsväsendet och lagarna i det här landet.

Bland annat har brottsrubriceringen ”hets mot folkgrupp” (hmf) varit föremål för mitt intresse.

Av en slump stötte jag på en juridisk webbsida, Lawline, där man gör gällande att när det kommer till ”folkgruppen sexuellt avvikande” så kan till och med bränning av dess symboler med stor sannolikhet vara åtalbart som hmf. På frågan huruvida åtal kan väckas för uppeldande av ”regnbågsflaggor” svarar man:

…att det absolut kan vara åtalbart att bränna en prideflagga…för hets mot folkgrupp räcker det med att någon visar missaktning mot en grupp av personer på grund av gruppens sexuella läggning.

En hets som aldrig kan begås
I egenskap av medborgare och invånare i en mindre mellansvensk kommun, ställde jag för en tid sedan en fråga till en av våra folkvalda vid en offentlig frågestund i Folkets Hus:

— Kan en person som hetsar mot vita nordbor genom sitt agerande begå hmf?

— Ja, fast endast i teorin, svarade politikern ”eftersom graden av hets som skulle krävas för att brottsrubriceringen skulle kunna tillämpas, skulle vara så hög att denna hets i praktiken aldrig skulle kunna manifestera sig IRL”.

När jag sedan reste frågan om bränning av vita nordbors symboler, fick politikern med gester och mimik publiken i salen att brista ut i skratt. När publiken åter tystnat och den tillfrågade samlat sig, hänvisade han till en lagändring 1971, då en paragraf om skändning av nationalsymboler togs bort.

Hmm, tänkte jag, är vår lagstiftning och rättspraxis för det första fullt så förvridna som han beskriver det?

Jag beslutade mig att vända mig till min vän Jonas – som har studerat juridik och som i egenskap av oberoende nationalsocialist har tillgripit , skändat och bränt så kallade prideflaggor – för konsultation.

Skulle verkligen inte ens låt oss säga aktiv verkan för folkgruppens utrotning kunna vara åtalbart för hmf när det gäller vita nordbor – medan flaggbränning räcker för ”folkgruppen sexuellt avvikande”?

Nedan följer användarens fråga till Lawline, följt av deras svar. Därefter följer min fråga till Jonas, formulerad på ett sätt som liknar frågan till juridiksajten, samt Jonas svar. Enligt min mening visar jämförelsen på rättsröta av grövsta slag.

Bränna flagga – hets mot folkgrupp?

FRÅGA
Vore det åtalbart som hets mot folkgrupp (eller liknande) om man brände en regnbågsflagga (pride)?

SVAR
…Mer generellt kan dock sägas att det absolut kan vara åtalbart att bränna en prideflagga. Det brott som ligger närmast till hands är just hets mot folkgrupp. För hets mot folkgrupp räcker det med att någon visar missaktning mot en grupp av personer på grund av gruppens sexuella läggning. Missaktningen måste dock spridas till allmänheten, det räcker alltså inte med att endast ett fåtal personer tar del av missaktningen.

Det avgörande är således hur och var bränningen sker. Är det hemma hos någon där endast ett fåtal personer vistas är det inte att se som hets mot folkgrupp medan det är att se som det om det till exempel sker på Stockholms Centralstation under rusningstid.

Folkmord – hets mot folkgrupp?

FRÅGA:
Vore det åtalbart i dagens Sverige som hets mot folkgrupp om man drev en antivit folkfientlig agenda? Om man verkade för folkmord på nordborna genom massinvandring och folkutbyte, om man pådyvlade dem destruktiv dekadens och självhat, om man med propaganda verkade för att Nordens barn utsattes för sexuella övergrepp och dess unga män och kvinnor stympade sina kroppar med resultat att de inte kunde skaffa barn?

SVAR:
Mer generellt kan sägas att det definitivt inte kan vara åtalbart idag, då landet styrs av folkförrädare som själva driver den folkfientliga agenda, det pådyvlande och den hjärntvätt som du beskriver.

Hur och var hetsen utförs är ovidkommande i det här fallet eftersom de som bedriver den är de som har makten över rättssystemet.

I det befriade Norden däremot kommer ansvar för begångna folkfientliga handlingar att utkrävas till fullo – låt vara att brottsrubriceringen ’hmf’ kanske inte vore så sannolik”.

Jag gillar min vän Jonas och uppskattar hans formuleringsförmåga. Men jag vill helst inte åtalas för hmf, som jag tror att han riskerar att göra. Risken är väl emellertid – som Jonas påpekar – att själva mina tankar i dessa banor är kriminella.

/Erik


  • Publicerad:
    2021-06-04 08:00