STORBRITANNIEN. Experter har kommit fram till att det pågår ett folkutbyte då de uppmärksammat att majoriteten av eleverna i vissa kristna skolor består av muslimer. Deras lösning på problemet är att skolorna ska bli sekulära.

I många av de kristna kyrkliga skolorna runtom i Storbritannien består majoriteten av eleverna av muslimer. I en av skolorna består så många som hundra procent av muslimska elever. Detta har nu uppmärksammats av ”experter” som menar att skolorna bör bli sekulära. Det handlar om ett tjugotal skolor som drivs av engelska kyrkan samt femton katolska skolor.

En av skolorna i Oldham, St Thomas in Werneth, har inga kristna elever alls utan består helt av muslimer. Professor Alan Smithers menar att det kan vara såväl ”obehagligt” som ”förvirrande” för både de kristna och för muslimerna. Lösningen är att skolorna ska bli sekulära, ett begrepp som inte närmare definierats.

På sin hemsida skriver St. Thomasskolan att eleverna i nuläget består främst av muslimer och att såväl kristna som islamiska högtider firas samt att man ber böner som ”identifierar den plats som Gud har i våra liv”. Av allt att döma utgår man från att kristna och muslimer tillber samma gud.

Skolan Staincliffe CoE Junior School i West Yorkshire består av 98 procent muslimska elever. Skolan håller sammankomster med såväl en imam som en präst, som skämtsamt kallas för ”the men in black”. Skolan Bishop Bridgeman CoE Primary i Bolton har elever som till 90 procent är muslimer.

Källa:
‘It’s confusing’ Muslim pupils outnumber Christians in dozens of Britain’s church schools


  • Publicerad:
    2017-02-07 11:45