SVERIGE. Högstadieskolan Bikupan i Lessebo har infört ett bönerum för muslimska elever. Detta trots att lagen är emot religiösa inslag på svenska skolor.

Enligt Skolverkets direktiv ska skolan i Sverige vara icke-konfessionell och det får inte förekomma några religiösa inslag i utbildningen. Anledningen är att elever inte ska behöva få någon religiös påverkan när de är i skolan. Trots detta har högstadieskolan Bikupan i Lessebo hittat ett möjligt undantag för de direktiven och har nu inrättat ett särskilt bönerum för muslimska elever.

— De måste få känna att de ska få utöva sin religion i Sverige, säger Veronica Wilhelmsen, som är lärare för den internationella klassen på skolan.

Det här står i kontrast till de senaste årens diskussioner om vilken koppling skolan ska ha till kyrkan och till religion i största allmänhet. Flera skolor har därför valt att sluta ha avslutningar i kyrkan just för att hålla religionen utanför.

Enligt juristen Frida Ericmats Rutgersson på Skolverket bryter bönerummet på skolan i Lessebo nödvändigtvis inte mot några direktiv. Under vissa förutsättningar är det okej att ha ett bönerum menar hon.

— Under förutsättning att det här rummet är något som eleverna tar ett eget initiativ till, det är öppet för alla och att skolan har en möjlighet att erbjuda ett sådant här rum under en rastaktivitet, säger Rutgersson.

Källa:
Muslimska elever får eget bönerum i skolan


  • Publicerad:
    2016-06-16 12:50