Under för- och eftermiddagen 16/3 var kamrater ute och delade ut runt 600 flygblad i Vimmerbys nordvästra villakvarter. Allt gick lugnt tillväga och kamraterna fick fler positiva än negativa tillrop av människor man mötte.

Aktiviteten hölls av partimedlemmar ur Kampgrupp 701.


  • Publicerad:
    2017-03-17 21:00