Den 3/8 spred delar ur Kampgrupp 406 flygblad i sommarvackra Juniskär med omnejd, beläget söder om Sundsvall.

Aktiviteten gick bra och fler områden kommer inom kort att upplysas om sionismens starkaste motpol i Norden, nämligen Nordiska motståndsrörelsen.

De som känner sig manade att bli en del av kampen för ett fritt och vitt Norden bör kontakta oss snarast!

Juniskär1Juniskär2


  • Publicerad:
    2016-08-06 13:30