INTERNATIONELLT Med en överväldigande majoritet valde FN:s generalförsamling att rösta igenom en israelisk resolution som tar ställning för den officiella versionen av ”förintelsen”.

FN:s generalförsamling röstade under torsdagen igenom en resolution som tar ställning för den officiella versionen av den så kallade förintelsen. Resolutionen lades fram av Israel och Iran valde som enda land att rösta emot resolutionen.

Resolutionens initiativtagare, Israels FN-ambassadör Gilad Erdan, motiverar åtgärden med att man ser en ökad förekomst bland allmänheten av ”ifrågasättande och förvridning av förintelsen som en historisk händelse” framförallt på digitala forum.

Enligt Jewish News Syndicate kallar Erdan resolutionen ”sitt viktigaste initiativ i New York”.

– Förintelseförnekande har spridits som en cancer, deklarerade Erdan inför generalförsamlingen där samtliga länder understödde hans resolution förutom Iran.

Resolutionen markerar 80-årsdagen av den så kallade Wannseekonferensen 1942 som sammankallades och leddes av Tysklands säkerhetsministeriums chef Reinhard Heydrich där ett organiserat massmord påstås ska ha planerats.

Enligt den officiella historieskrivningen idag förekommer spretiga uppskattningar att detta ledde till mellan 11 och 17 miljoner människors död, varav 5,6 till 6,3 miljoner bedöms ha varit judar vid sidan av romer, sovjetiska krigsfångar, homosexuella och Jehovas vittnen.

Framförallt i Tyskland har historieforskare och andra författare fängslats för sina slutsatser att dödstalen i själva verket varit betydligt lägre och snarare bör härledas till tyfus-smitta i koncentrationslägren och omfattande svält i slutskedet av andra världskriget som en följd av de allierades terrorbombningar.

Vid sidan av att fördöma denna typ av historisk revisionism uppmanar resolutionstexten även FN:s medlemsstater att ”ta fram program för att utbilda framtida generationer” om den så kallade förintelsen. Den efterlyser också sociala medieplattformar att aktivt vidta ännu mer omfattande åtgärder för att bekämpa fientlighet som riktas mot judar.