SVERIGE. Den senaste tidens attacker mot ambulanser i Stockholms invandrartäta förorter har lett till samtal kring förebyggande åtgärder. Ett ”brobygge” måste ske mellan ambulanspersonal och invandrarungdomar så att de lär sig att man inte ska slå sönder ambulanser på uppdrag, påstås det nu.

I ett Sverige som enligt ”experter” och ”komiker” aldrig varit tryggare har vi nu polisbevakning av badhus och så kallade brobyggen krävs mellan ambulanspersonal och ”ungdomar”. Det är efter den senaste tidens attacker mot ambulanser i invandrartäta förorter till Stockholm som man nu kräver förebyggande åtgärder.

Inrikesministern yttrade sig för en månad sedan på ett möte angående situationen:

— Det finns helt klart mer och göra för Landstinget i Stockholm när det gäller att förebygga våld och hot mot ambulanspersonal. Representanter för ambulanssjukvårdare i Stockholm tog upp det på mötet, hur man tidigare har haft ett aktivt förebyggande arbete och att det numera tyvärr saknas.

Förebyggande arbete för att lära befolkningen i mångkulturella ”problemområden” hur man beter sig civiliserat finns redan i det så kallad MBU-projektet. MBU, Människan bakom uniformen, har dock inte innefattat ambulanspersonal, något som sägs kunna vara en förklaring till att många fortfarande inte förstår att man inte ska slå sönder en ambulans som är ute på uppdrag.

— Det hade också skapat på något sätt broar och relationer. Dels kanske det öppnar upp för några karriärmöjligheter för kidsen, att de blir intresserade, men också för att förstå hur viktiga de är i området, säger Ata Hosseini, fältassistent i Rinkeby-Kista.

Källa:
Ambulansen är inte med i blåljusprojekt


  • Publicerad:
    2016-03-04 23:55