FINLAND. Henrik Holappa har gått ut i media med att han ämnar kandidera för De Gröna i kommunvalen i Uleåborg. Till tidningen Lännen Sanomat berättar han att det framförallt är miljöpartiets ”humanism” som har fått honom att ställa upp i valet.

Den tidigare medlemmen i Nordiska motståndsrörelsen i Finland, Esa Henrik Holappa, gick med i De Gröna, som är Finlands motsvarighet till Miljöpartiet, i december 2016. För tidningen Lännen Sanomat har han nu berättat att han ämnar ställa upp som kandidat för De Gröna i kommunvalen i Uleåborg i Finland. Holappa motiverar sitt val med att De Gröna står för en ”humanism” som står i diametralt motsatsförhållande till de nationalsocialistiska övertygelser han säger sig ha stått för tidigare.

För Lännen Sanomat berättar Holappa att han följt De Gröna under ett års tid och säger sig sympatisera med partiets ståndpunkter i frågor som invandring, ekonomi och arbetslöshet. Vidare förklarar han att Donald Trumps valseger i USA och ”högerpopulismens” fortsatta tillväxt i Europa tjänat som katalysatorer för hans kandidatur. Under åren 2005 och 2006 var Holappa med i Sannfinländarna, men han säger idag att det partiets politik inte intresserar honom mer.

Holappa säger också att det finska miljöpartiet inte har försökt rekrytera honom utan att tanken är hans egen. Dock säger han sig ha fått stöd från De Gröna vad gäller såväl hans beslut att ansluta sig till partiet som att ställa upp i kommunvalen. Partiets ordförande i Uleåborg, Marjo Tapaninen, förklarar att partiet vill stödja människor som gör sig ”fria från hatets kultur” och konstaterar att människor kan förändras, vilket Holappa ska vara ett ”fantastiskt exempel” på.

Henrik Holappa inte bara hoppade av Motståndsrörelsen i början av förra året, utan valde även att förråda rörelsen och sina forna kamrater. Detta genom att han offentligt gick ut med sitt avhopp i YLE samt att han for med lögner och svartmålade organisationen i en bok om sin tid i rörelsen som publicerades strax efteråt.

Han har sedan dess agerat som ”expert i extremism” för organisationen Radinet, vilken har som uppgift att ”hjälpa” folk att lämna bland annat nationalistiska organisationer.

Källa:
Entinen natsijohtaja Esa Henrik Holappa lähtee ehdolle kuntavaaleihin vihreitten riveistä Oulussa


  • Publicerad:
    2017-03-01 18:15