COVID En brasiliansk sjukhuskedja behandlar covidpatienter med hydroxyklorokin och ivermektin. Nu anklagas man för bruk av oprövade mediciner – samt för mörkande av antalet avlidna i covid.

Det brasilianska sjukvårdsföretaget Prevent Senior, som organiserar vården på ett 20-tal sjukhus, har blivit polisanmält av sina egna läkare.

Det var i slutet av augusti som en grupp av företagets läkare lämnade in en skrivelse där företaget, som främst inriktar sig på vård av äldre, anklagas för att ha mörkat dödsfall och utfört riskfyllda experiment på äldre covidpatienter med otestade läkemedel.

Enligt officiell brasiliansk statistik har närmare 600 000 personer gått bort i corona.

— Det här är en skandal av helt nya mått i Brasilien, kommenterar Daniel Dourado, advokat och hälsoexpert vid University of São Paulo anklagelserna mot företaget till The Guardian.

Företaget har av Bruna Morato, läkargruppens advokat, anklagats för att ha utövat påtryckningar på läkare i syfte att få dem att medicinera patienter med en läkemedelsbrygd benämnd covidkittet.

Två omtvistade komponenter i denna blandning har orsakat en häftig debatt bland fackfolk i Brasilien: malariamedicinen hydroxyklorokin och antiparasit-medlet ivermektin.

Inget av dessa preparat är systmatiskt utprovat, och för båda gäller att dess verkan mot covid är högst ifrågasatt av forskare.

Ivermektin har inte heller – vilket Morato framhåller – fått något godkännande av Den europeiska läkemedelsmyndigheten för covidbehandling.

"Del av en politisk strategi"

Morato ser användningen av de oprövade läkemedlen som en del av en politisk strategi som landets regering enligt henne bedriver.

Hon menar att förskrivningen av de oprövade läkemedlen tjänat syftet att få folk att våga gå till sina arbeten – så att samhällsekonomin kan gå runt.

Vidare har den, hävdar hon, räddat sjukhusens ekonomi genom att ha varit en förevändning för läkarna att medicinera svårt sjuka istället för att lägga in dem.

Det påstådda mörkandet av antalet avlidna med covid har enligt Morato motiverats av att företaget sett sig nödgat att belägga att ”kittet” faktiskt är verksamt mot sjukdomen.

Enligt läkarnas skrivelse har företagets läkare instruerats att drastiskt minska syresättningen för covidpatienter som erhållit intensivvård i över 14 dagar.

Denna förhållningsorder kan, säger Morato, förklaras av det faktum att ”även dödsfall frigör sängplatser”.

Företaget har i ett pressmeddelande avvisat samtliga anklagelser som läkargruppen och dess advokat riktar mot det.

Man betonar i meddelandet att man konsekvent följer ”såväl lagliga som etiska riktlinjer”.