CHUTZPAH En auktionsförrättare med näsa för affärer stod i begrepp att auktionera ut stämplar, som han uppgav har nyttjats för att tatuera judiska fångar i Auschwitz – när det konstaterades att utrustningen var tillverkad 1949.

Ett ”kit” som påstods ha använts för att tatuera fångar i lägret Auschwitz, och som var till salu hos en judisk auktionsförrättare i Jerusalem, tillverkades efter andra världskriget – samt har med stor sannolikhet istället använts för märkning av boskap, enligt uppgifter till en israelisk domstol.

Domstolen upphävde i november försäljningen av stämpel-setet på begäran av ”förintelse-överlevare” och man gav ”förintelsemuseet” Yad Vashem i uppgift att utreda föremålens bakgrund.

De aktuella stämplarna tillverkade 1949

Den följande utredningen mynnade ut i slutsatserna att stämplarna tillverkades 1949, att de flesta som tatuerades med liknande typ av utrustning vid Auschwitz inte var judar, samt att stämpeltypen de facto huvudsakligen använts för märkning av boskap.

När han lade ut dem till försäljning förra året så beskrev auktionsförrättaren Meir Tzolman de fjorton stämplarna, tillverkade av stålnålar arrangerade så att de formar siffror, samt det bifogade ”instruktionshäftet” från tillverkaren Aesculap – som ”de mest förfärande förintelseföremålen”.

Tzolman hävdade att stämplarna använts för att tatuera judiska fångar vid Auschwitz – samt att detta är ett av endast tre kända befintliga stämpel-set.

Auktionsförrättarens ”idealistiska mission

Auktionsförrättaren berättade att hans idealistiska mission var att säkerställa att stämplarna ”hamnar i rätt händer”.

Det visade sig emellertid att ”förintelseöverlevare” och vissa judiska ledare skulle komma att fördöma försäljningen.

Chefen för Yad Vashem kallade den ”moraliskt oacceptabel” medan Center Organizations of Holocaust Survivors in Israel deklarerade:

”Sådana onda föremål kan inte ha en ägare.”

Tel Avivs Distriktsdomstol utfärdade först ett domstolsföreläggande som förbjöd försäljning av stämplarna i väntan på resultatet av museets autencitetsundersökning.

Typen använd för boskapsmärkning 1912 - 1987

I den resulterande rapporten, som BBC tagit del av, noteras att Aesculap mellan 1912 och 1987 tillverkade just sådana här stämplar för jordbrukares märkning av boskap.

Här konstateras vidare att just de stämplar, som var avsedda att auktioneras ut, var tillverkade 1949, eftersom setet levereras med en broschyr som tillverkaren publicerade det året.

Begränsad användning vid Auschwitz – mest på icke-judar

I rapporten uppges också att den här typen av stämplar användes vid Auschwitz endast under några månader, mellan slutet av 1941 och mitten av 1942, samt att den överväldigande majoriteten fångar som tatuerades med dem var icke-judiska civila fångar eller gripna soldater.

Enligt rapporten så finns vidare de enda stämplar, som förmodas ha använts för att tatuera sovjetiska fångar, till beskådan på Militärmedicinska Museet i St Petersburg, Ryssland.

Undersökningen mynnar ut i slutledningen att i frånvaron av ”klara och definitiva bevis” så finns det ingen anledning att anta att utrustningen, som var avsedd att auktioneras ut, hade använts under andra världskriget.

Rapporten slutar med orden:

”Även om detta inte kan fastslås med fullständig säkerhet, framstår det som högst sannolikt att stämplarna inte använts för att tatuera judar.”

På torsdagen presenterades Yad Vashems undersökning för domstolen. Auktionsförrättaren Tzolman uppges ännu inte ha bemött den med någon offentlig kommentar.