INRIKES. Försvarsmaktens starkaste bevis på att en ubåt kränkt svenskt vatten från jakten i Stockholms skärgård hösten 2014 har visat sig vara sig vara ett misstag. Signalen från ”främmande makt” var istället en signal till en av SMHI:s väderbojar.

Försvarsmaktens intensiva jakt på en ”bekräftad ubåt”, som visade sig vare en väderboj. Skärmbild: Youtube.

Under hösten 2014 gjordes flera iakttagelser av Försvarsmakten (FM), polisen och SÄPO-spanare vilket ledde fram till en topphemlig analys som bekräftade att Sverige kränkts av en ubåt från främmande makt.

Under gårdagen kunde Svenska Dagbladet, genom en insatt person, dock avslöja att det starkaste beviset för att en främmande ubåt skulle ha kränkt Sveriges territorium och som förmodades vara en signal från främmande makt till en ubåt, i själva verket var en signal till en av SMHI:s väderbojar.

En av SMHI:s väderbojar behövde repareras och därför sändes en signal från ett av Sjöfartsverkets fartyg till bojen att komma upp till ytan. Signalen snappades upp av en svensk ubåt i Stockholms skärgård och kom att anses som det starkaste beviset på att en främmande ubåt inkräktat på svenskt vatten.

Efter fortsatt analysarbete med modernare utrustning blev FM trots allt tveksam. Man hittade ljudet och kunde räkna ut varifrån det kom och på så sätt inse att det handlade om en signal till SMHI:s väderboj – som FM för övrigt själva använder sig av för att samla in data.

Man informerade om misstaget till försvarsledningen och regeringen i maj 2015. Riksdagen fick inget veta förrän fyra månader senare och först igår kom informationen alltså till allmänhetens kännedom.

FM fortsatte i sin slutrapport till regeringen hävda att en ubåt verkligen ”utom allt rimligt tvivel” befunnit sig i svenska vatten. Då det viktigaste beviset för ”ubåten” befanns vara värdelöst, åberopades istället andra observationer, där 21 iakttagelser uppskattades vara ”särskilt intressanta”.

Vissa beslut antogs i juni, alltså innan riksdagen informerats om misstaget. Dessa var Försvarsbeslutet 2015 med 10 miljarder i ökade anslag och förstärkta resurser till ubåtsjakt samt statens beslut om att köpa in två nya A26-ubåtar från SAAB.

Källa:
Försvarets misstag – ubåtsbevis var signal till väderboj


  • Publicerad:
    2019-10-16 10:20